*** UITVERKOCHT ***

Dinsdag 22 mei 2018 draait de Heemkundekring in de kleine filmzaal van Perron-3 de films over Landgoed Coudewater en Peerke Smulders.
Alle kaarten zijn verkocht.


In Memoriam Cor Verstegen

CorVerstegenToch nog vrij onverwacht kreeg de Heemkundekring Rosmalen dinsdagmorgen 8 mei 2018 bericht van het overlijden van een bekende Rosmalenaar. Op 5 mei was de maker van de prachtige maquettes, waar wij als Heemkundekring zo trots op zijn in Schaijk overleden. Er gaat dan een schok door de vereniging. Weer een van die iconen weg uit het leven en de Rosmalense gemeenschap.

Cor werd op 18 juli 1931 in Rosmalen geboren als tweede kind van Jan Verstegen en Grada van Oosterom. Vader Jan had een bekende schildersbedrijf en het was logisch dat ook de zonen in het schildersvak en de zaak terecht kwamen. Cor ontwikkelde zich als een bekwaam vakman met veel oog voor details en liefde voor het schildersvak.

Dat precieze kwam hem later ook goed van pas in zijn vrije tijd. Als hobby had hij namelijk het idee opgepakt om veel huizen uit zijn geliefde Rosmalen en vooral uit de Dorpsstraat op schaal te laten herleven. Door zijn goede connecties bij de toenmalige gemeente Rosmalen wist hij van veel oude, sommige reeds verdwenen, panden alsnog de bouwtekeningen te bemachtigen. Op zijn zolder bouwde hij daarna met veel gevoel voor detail en kennis van zaken aan een ongelooflijk mooie verzameling van maar liefst 39 maquettes. Ongelooflijk!

Na zijn tragisch ongeval tijdens een fietstocht in Duitsland was zijn fijne motoriek en de mogelijkheid om nog meer maquettes te maken verdwenen. Hij moest meer aandacht aan zichzelf en vrouw en kinderen schenken en zorgen om weer een normaal leven te lijden.

Nadenkend over zijn kunstwerken kwam hij tot de beslissing om de hele serie maquettes te schenken aan de Heemkundekring Rosmalen. De vereniging was natuurlijk blij verrast met deze unieke verzameling en zullen Cor Verstegen daar altijd dankbaar voor zijn.

Sinds een klein jaar zijn de Heemkunde Rosmalen en Erfgoed ’s-Hertogenbosch bezig geweest om de door Cor gemaakte maquettes te fotografen zodat ze straks door iedereen in 3D te bewonderen zijn.

Op 5 juni zal met wat spektakel de site worden gepresenteerd. Heemkundekring Rosmalen had bij deze gelegenheid graag de maker van deze maquettes als eregast willen ontvangen. Helaas is dit niet meer mogelijk.

Wij als Heemkundekring wensen Mieke en de kinderen veel sterkte bij dit verlies.


Martien Veekens, Wil van den Elzen en Gerrit Mol onderscheiden

Drie leden van onze heemkundekring hebben donderdag 26 april 2018 een Koninklijke onderscheiding gekregen. Martien Veekens, Wil van der Elzen en Gerrit Mol.

GerritMolGerrit Mol (73 jaar) uit Rosmalen is onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Decorandus is sinds 1977 vrijwillig actief op het gebied van onderwijs, kerkelijk leven en cultuurhistorie. Decorandus is van 1977 tot en met 2005 secretaris geweest van de Schoolleiders Kring Rosmalen. Deze kring bestond uit 10 basisscholen en 3 scholen voortgezet onderwijs. Decorandus is sinds 1992 vrijwilliger bij de Heemkunde Kring Rosmalen. Sinds 2004 is hij schrijver en vanaf 2006 eindredacteur van het clubblad De Rosmalla. Sinds 2012 neemt hij deel aan het werkgroepenoverleg. Sinds 2013 brengt hij de Rosmalla persoonlijk rond in de wijken Zuidoost en Maliskamp. Decorandus is sinds 2002 voorzitter van het bestuur van de Vereniging Ontwikkelingssamenwerking Rosmalen. Deze vereniging exploiteert de Wereld Winkel Rosmalen. Decorandus is sinds 2001 vrijwillig actief bij de Parochie Heilige Maria. Sinds 2001 is hij lid van de werkgroep gezinsvieringen, sinds 2002 voorzitter van de MOV-groep, sinds 2006 contactpersoon voor de PR en sinds 2015 is hij lid van de contactgroep. Decorandus is sinds 1985 kaderlid van Sectorgroep Gepensioneerden van de Onderwijsbond CNV. Als kaderlid zet decorandus zich in om de collectieve belangen van de gepensioneerde leden van de bond te behartigen en de onderlinge contacten met de lokale leden te onderhouden.

Wil van den Elzen 150Wil van den Elzen (80 jaar) is sinds 1998 vrijwillig actief op het gebied van cultuurhistorie. Hij is vanaf 1998 op breed terrein betrokken en actief bij de Stichting Vriendenkring Neuengamme, een stichting die de belangen van de concentratiekampgevangenen van het concentratiekamp Neuengamme behartigt. Van den Elzen richt al meer dan 20 jaar zijn activiteiten op het beschrijven en niet verloren gaan van de gruwelijke historie, evenals op kennisoverdracht en ondersteuning van oud-gevangen, familie en nabestaanden. Hij heeft redactionele inzet gepleegd voor de boeken "Nederlanders in Neuengamme" en "De ramp in de Lübecker bocht". Tevens heeft de Rosmalenaar van 2005 tot 2015 het redacteurschap gehad van het Neuengamme Bulletin; een bulletin van de Stichting Vriendenkring Neuengamme, voor nabestaanden en overlevenden van het concentratiekamp.
Wil van den Elzen schreef daarnaast vele opiniërende artikelen en boekbesprekingen, onderhield hij de contacten met media en met andere voormalige concentratiekampen. Hij is aldaar meer dan 11 jaar actief met uiteenlopende hand- en spandiensten, mede rond de jaarlijkse contactdag van de Stichting Vriendenkring Neuengamme. Daarnaast verzorgt decorandus de kranslegging bij de herdenking van de oorlogsslachtoffers in België (Meensel-Kiezegem). Decorandus is eveneens sinds 2012 vrijwillig actief bij de afdeling Stadsarchief van de gemeente Den Bosch. Hij beschrijft foto's en ansichtkaarten en voert die aansluitend digitaal in. Daarnaast is hij suppoost geweest in 2016 tijdens de succesvolle tentoonstelling "De Stad van Bosch"(30.000 bezoekers) tijdens het Jheronimus Bosch Jaar 2016. Ten slotte heeft hij zitting in de werkgroep die binnen de gemeente Den Bosch verantwoordelijk is voor naamgeving van straatnamen.

MartienVeekens 300 Martien Veekens (72 jaar) uit Bergeijk is onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Martien schrijft zelf over de hem ten deel gevallen onderscheiding:
“Donderdag 26 april 2018 zal voor mij persoonlijk voor altijd een belangrijke datum blijven.
Ik werd op die ochtend compleet verrast en was totaal verbouwereerd toen burgemeester Arinda Callewaert de Groot in Theater 'De Kattendans' te Bergeijk mijn naam noemde.
Ik was daar immers vanwege een oud-dirigente van het 'Teutenkoor' en een bestuurslid van de Heemkundekring Bergeijk, die zouden worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Natuurlijk vond ik het super dat mij nu geheel onverwacht dezelfde onderscheiding ten deel viel als ooit wijlen mijn vader.
Dankzij een door iemand in Bergeijk genomen initiatief (in samenspel met de heemkundekringen van Bergeijk, Rosmalen en Nuland) waren er als bij toverslag plotseling heel veel familieleden en andere zeer bekenden.
Ik vond het meer dan super, dat Wilma, Tiny en Jo speciaal voor mij helemaal naar Bergeijk waren afgereisd.
In het motiverend betoog van de burgemeester zaten enkele omissies, maar die kunnen haar ook wel door informanten onjuist zijn overgebracht.
Dank aan allen die mij oprecht, op welke wijze dan ook, hebben gefeliciteerd en/of met mij hebben meegeleefd.”

Heren  van harte gefeliciteerd met jullie Koninklijke onderscheiding namens het bestuur en vrijwilligers van onze Heemkundekring.


Hartelijk welkom op onze website!!

Leuk dat u komt kijken wat wij als Heemkundekring Rosmalen allemaal te bieden hebben.

Als u onze mooie en verzorgde site 'doorloopt' zult u verrast worden door de veelheid aan informatie en mooie plaatjes. Wellicht geeft deze site antwoord op uw vragen.

P Testas Rosmalen
Meer dan 25 jaar inventariseren, onderzoeken, archiveren en publiceren door een groot aantal vrijwilligers met een hart voor Rosmalen, heeft een schat aan informatie en materiaal opgeleverd, waar wij trots op zijn!

Natuurlijk kunnen wij niet alle informatie die in ons bezit is op deze site plaatsen.
U kunt ons zowel via het contactformulier op deze site bereiken als telefonisch op maandagavond tussen 19.00 en 20.00 uur in ons Heemhuis gevestigd in Perron-3.

Informatie, aanvullingen en/of opmerkingen kunt u doorgeven via het contactformulier.

Bedankt voor uw belangstelling en bezoek ons vaak!!

donderdag 24 mei 2018

Bezoekers: 50 gasten

Zoeken