Maak een keuze van het jaar waar u de foto's van wil bekijken.

Heemkundekring Rosmalen vraagt aan haar leden de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoon nummer
 • Email adres

Het doel van het verzamelen van deze gegevens is:

 • Het toesturen van Heemkundeblad Rosmalla
 • Het toesturen van relevante informatie van onze activiteiten
 • Het innen van contributiegelden

Toegang tot de gegevens:

 • Secretaris, penningmeester en bestuur van Heemkundekring Rosmalen hebben toegang tot de beveiligde gegevens.
 • Heemkundekring Rosmalen verstrekt nooit gegevens van leden aan derden
 • Heemkundekring Rosmalen maakt geen gebruik van cookies, tracking of reclame bij het toezenden van informatie aan leden.
 • Leden hebben het recht op te vragen welke gegevens van hem/haar worden bewaard en het recht deze te (laten) wijzigen.
 • Heemkundekring Rosmalen maakt geen gebruik van andere websites dan die verbonden aan Heemkundekring Rosmalen. ( in voorkomende gevallen kunnen wij een link hebben met Erfgoed ’s-Hertogenbosch, wij verstrekken geen informatie over onze leden in deze samenwerking)

Namens bestuur Heemkundekring Rosmalen.

G.J.M. Birsak-Verhallen,
secretaris.

 

 

Heemkundekring Rosmalen bezit een schat aan lokaal fotomateriaal.
Ze bestaat uit collecties, onderwerpgerichte verzamelingen, gemeentelijk fotoarchief en losse foto's.

Heemleden zijn continu bezig met digitaliseren en deze verzameling wordt nog steeds aangevuld.

Het beeldmateriaal is dermate interessant op het gebied van cultuur, historie en dorpsontwikkeling, dat Heemkundekring Rosmalen toegankelijkheid voor eenieder wenselijk acht.
Vanwege omvang en directheid is gekozen voor deze beeldbank. Heemkundekring Rosmalen deelt hiermee iets waardevols met u.

Voorlopige doelstelling is om de huidige, bij Heemkundekring Rosmalen aanwezige, 20.000 foto's foto's te presenteren.

Wie deze collectie wil raadplegen kan op maandagavond terecht op de heemkamer.
Een deel van de collectie is ook via internet te raadplegen.

Veel kijkgenot op de foto-beeldbank.

Heeft u zelf interessant lokaal beeldmateriaal, dan houdt de heemkundekring zich aanbevolen om dit materiaal te kopiëren/scannen. U bepaalt zelf of en hoe de collectie bij onze heemkundekring kan worden geraadpleegd.

Op dinsdag 5 juni 2018 opende wethouder Huib van Olden de website met maquettes van oude Rosmalense gebouwen in Perron-3. Meer dan dertig jaar was het de grote hobby van Cor Verstegen: maquettes maken van de gebouwen van het centrum van Rosmalen uit de jaren '50. Hoewel hij de maquettes voor eigen gebruik maakte en hij al zo'n twintig jaar gestopt is met zijn hobby, komen de maquettes alsnog onder de aandacht van groter publiek.

Hieronder kunt u rechtstreeks gaan naar de maquette van uw keuze.

01 Villa Fleurie
Villa Fleurie
02 De Kroon
Brouwerij De Kroon
03 OudeGemeentehuis
Oude gemeentehuis Dorpsstraat
04 Lambermond 300
Huis Lambermont
05 Winkel Nellie van Dinter
Winkel Nellie van Dinter
06 Winkels Wiek van Herpen en Gerrit van den Berg
Winkels Wiek van Herpen en Gerrit van den Berg
07 Cafe van Mina Kusters
Cafe van Mina Kusters
08 Huis Marinus van Hasselt
Huis Marinus van Hasselt
09 Winkel van Em en Anna van Creij
Winkel van Em en Anna van Creij
10 Huisjes Drieka Heikes
Huisjes Drieka Heikes
11 Huize het Bont Perdje
Huize het Bont Perdje
12 Bertus van der Westen en Jan Verstegen
Bertus van der Westen en Jan Verstegen
13 Slagerij Gred Coenraad en Piet van Lier
Slagerij Gred Coenraad en Piet van Lier
14 Pastorie Markt 1
Pastorie Markt 1
15 Klooster van Meeuwen
Klooster van Meeuwen
16 Bakkerij De Werd
Bakkerij De Werd
17 Café Hasje van Dijk
Café Hasje van Dijk
18 Huis Nard van Nuland en Netje Schippers
Huis Nard van Nuland en Netje Schippers
19 Huizen Sjef Voets
Huizen Sjef Voets
20 Sint Lambertuskerk
Sint Lambertuskerk
21 Molen van Duffhues
Molen van Duffhues
22 Standerdmolen aan de Molenstraat
Standerdmolen aan de Molenstraat
23 Kasteeltje De Vijverberg
Kasteeltje De Vijverberg
24 Oude Bewaarschool
Oude Bewaarschool
25 Oude huis Hemke Pek
Oude huis Hemke Pek
26 Bakkerswinkel van Marinus en Anna de Jong
Bakkerswinkel van Marinus en Anna de Jong
27 Protestantse kerk
Protestantse kerk
28 Oer boerderij
Oer-boerderij

De werkgroep bidprentjes heeft duizenden bidprentjes in een Access-database geplaatst, welke u kunt downloaden via onderstaande link. Alle bidprentjes van deze lijst zijn gescand en de originelen zijn opgeborgen op naam en overlijdensdatum in het archief van het heemhuis. Er zijn ook mensen bezig om deze lijst anders te digitaliseren, zodat deze gebruikt kan worden op de nieuwe website ‘Rosmalens Bidprentjes Archief’. Maar dit kost veel tijd (hier zoeken we nog vrijwilligers voor) en daarom is deze nog niet goed bruikbaar.

Als u een bidprentje zoekt, kijk eerst op de Access-lijst of wij het bidprentje al in ons bezit hebben. U kunt ons ook op maandagavond van 19:00 tot 20:00 uur bezoeken in Perron-3, of contact met ons opnemen, want niet alle bidprentjes staan meteen in de lijst van onze site.
Wij bezitten veel dubbele bidprentjes uit Rosmalen en ook bidprentjes die niets met Rosmalen te maken hebben. Deze zijn allemaal gesorteerd op geboorteplaats.

Bent u in het bezit van bidprentjes, gedachtenisprentjes, rouw- en geboortekaartjes? Gooi deze dan niet weg, maar stel ze beschikbaar aan onze heemkundekring.
Contactpersoon van de 'Werkgroep Bidprentjes' is:
Arnold de Veer, Begoniastraat 13, 5241 AT Rosmalen. Telefoon: (073) 521 75 03.

Maak hieronder uw keuze:
Access-lijst bidprentjes Rosmalense mensen downloaden
Rosmalens Bidprentjes Archief (gedeeltelijk gevuld)

Binnekort kunt u hier naar een totaal vernieuwde bidprentjeswebsite van de heemkundekring.

 

Jaargang 1 (1990 - 1991)
nummer 1
nummer 2
nummer 3
nummer 4
nummer 5

Jaargang 2 (1992)
nummer 6
nummer 7
nummer 8
nummer 9

Jaargang 3 (1993)
nummer 10
nummer 11
nummer 12
nummer 13

Jaargang 4 (1994)
nummer 14
nummer 15
nummer 16
nummer 17

Jaargang 5 (1995)
nummer 18
nummer 19
nummer 20
nummer 21

Jaargang 6 (1996)
nummer 22
nummer 23
nummer 24
nummer 25

Jaargang 7 (1997)
nummer 26
nummer 27
nummer 28
nummer 29

Jaargang 8 (1998)
nummer 30
nummer 31
nummer 32
nummer 33

Rosmalle14
Rosmalle26

Jaargang 9 (1999)
nummer 34
nummer 35
nummer 36
nummer 37

Jaargang 10 (2000)
nummer 38
nummer 39
nummer 40

Jaargang 11 (2001)
nummer 41
nummer 42
nummer 43

Jaargang 12 (2002)
nummer 44
nummer 45
nummer 46
nummer 47

Jaargang 13 (2003)
nummer 48
nummer 49
nummer 50
nummer 51

Jaargang 14 (2004)
nummer 52
nummer 53
nummer 54
nummer 55

Jaargang 15 (2005)
nummer 56
nummer 57
nummer 58
nummer 59

Jaargang 16 (2006)
nummer 60
nummer 61
nummer 62
nummer 63

 Rosmalle38
 ScreenShot090

Jaargang 17 (2007)
nummer 64
nummer 65
nummer 66
nummer 67

Jaargang 18 (2008)
nummer 68
nummer 69
nummer 70
nummer 71
Jaargang 19 (2009)
nummer 72
nummer 73
nummer 74
nummer 75
Jaargang 20 (2010)
nummer 76
nummer 77
nummer 78
nummer 79
Jaargang 21 (2011)
nummer 80
nummer 81
nummer 82
nummer 83

 

Rosmalla Extra archief

 ScreenShot091 nummer 01 - Rosmalense Monumenten
nummer 02 - 1e Lustrum Heemkundekring
nummer 03 - Torenuurwerk Lambertuskerk
nummer 04 - Oorlog en Verzet1
nummer 05 - Huishoudschool
nummer 06 - Betje Olie
nummer 07 - Dr. Schade
nummer 08 - Indiëgangers
nummer 09 - 10 Jaar Heemkundekring
nummer 10 - OJC Rosmalen

ROS Radio200Er zijn hier en daar nog wat opnamen bewaard gebleven, o.a. in de vorm van audio cassettes, taperecorder banden en VHS banden. Het kostte in deze moderne tijd even moeite om nog afspeelapparatuur te vinden die met deze media overweg kan, maar het is gelukt. De opnamen werden afgestoft, gladgestreken, gedigitaliseerd en zijn hierbij te beluisteren.

Van de uitzendingen van ROS Radio was 't R'smòlles k'tierke een van de meest beluisterde programma's. Duizenden Rosmalenaren zaten zaterdag en/of zondag gekluisterd aan de radio om niets te missen van dit programma.

Een stukje Rosmalense omroepgeschiedenis herleeft.
Veel plezier.

boek01kl

Genealogie van de familie De Werd,

1973 (eerste korte versie) en 1996 (uitgebreid en rijkelijk geïllustreerd)
Er zijn slechts 20 exemplaren uitgebracht

Bijlage nummer 3 is voor de familie Dekkers apart gebundeld onder de naam 'De Dekkersen en de Bekkersen, rondom Sjef Dekkers en Sisca Bekkers', 1996

Aanvullingen stamboom Familie de Werd, 2001
Er werden slechts 10 exemplaren van dit boekje aangemaakt.

boek02kl

Henk de Werd

En de naam is ………… Hoedemakers, 2000

Boekwerkje over de familie Hoedemakers in Rosmalen. Van dit boekje werden slechts 20 exemplaren uitgegeven.

boek03kl

Henk de Werd

De familie Van Lith, 2000

De geschiedenis van de familie van Lith in Rosmalen en in Berlicum. Van dit boekje werden slechts 25 exemplaren uitgebracht.

boek04kl

Henk de Werd

Bakkerij Verbiesen v/h Bakkerij Van Lith te Rosmalen, 2009

Uitgave door bouwbedrijf P. Hoedemakers & Zn te Hintham – Rosmalen, bouwer van het appartementencomplex D’n Bies.
De verkoop liep via “Het Waare Huis”.
65 pagina’s

Genealogie is een hulpwetenschap van de geschiedkunde die zich vooral bezig houdt met het voorouder- c.q. stamboomonderzoek van eigen of andermans familie. Een genealoog is iemand die de verwantschappen onderzoekt. Zoals reeds bij de Doelstelling vermeld, doet hij dit o.a. door het verzamelen en verwerken van gegevens op bidprentjes (zie de rubriek Bidprentjes), overlijdensadvertenties, grafzerken, geboortekaartjes, huwelijksannonces, schoolfoto's, lidmaatschapslijsten, jubilea-artikelen. Daarnaast maakt hij gebruik van dat wat anderen reeds toegankelijk hebben gemaakt. Het betreft dan met name de indices die gemaakt zijn vanuit de registers van de burgerlijke stand, de bevolkingsregisters, dienstbodenregisters, dtb's (doop-, trouw- en begraafboeken), kadaster en hypotheekregisters, memories van successie, rechtbankregisters, oud rechterlijk en notarieel archief. Tegenwoordig worden de resultaten van zo'n voorouderonderzoek vervolgens met name weergegeven op een eigen of een algemene website.

Publicaties in boeken en/of tijdschriften blijven voor velen toch vaak het meest aantrekkelijk. Zie daartoe b.v. de Inhoudsopgave Rosmalla onder de hoofdstukken Deel 3 en Deel 4 '4. Bidprentjes, overlijdensadvertenties, grafzerken' en '15. Portretfoto's'. In ons Heemhuis kan men op maandagavonden ook de daar in de bibliotheek aanwezige genealogieën raadplegen.
Een belangrijke collectie van de Heemkundekring Rosmalen werd jaren geleden gevormd door kopieën (gemaakt door de heer Ketelaars) van de doop-, trouw- en begrafenisregisters van de Rooms Katholieke kerk en de Gereformeerde kerk van Rosmalen (waarvan de originele stukken toen nog in het Rijksarchief berustten) en van een aantal schepenprotocollen (Rechterlijke archieven) en Notariële archieven.
Zie Collecties en Schenkingen (Ketelaars, S. 001 en S. 002) onder Archief
Veel gegevens zijn te vinden bij archiefinstellingen die vaak ook via internet te benaderen zijn. Voor Rosmalen zijn het Gemeentearchief (www.stadsarchief.nl) en het Brabants Historisch Informatie Centrum (www.bhic.nl), beide te 's-Hertogenbosch, hiervoor de meest aangewezen adressen. Meer algemeen zijn verder te noemen: de Nederlandse Genealogische Vereniging (www.ngv.nl) en het Centraal Bureau voor Genealogie (www.cbg.nl).
Om U alvast enige hulp te bieden zijn op deze websites enkele bijzondere items geplaatst, samengesteld door Martien Veekens, die tot 1 juni 2012 in het Brabants Historisch Informatie Centrum werkzaam is geweest en zich sindsdien gespecialiseerd heeft in de Heraldiek.

Het beoefenen van Genealogie kan heel veelzijdig zijn. Mensen die graag publiceren kunnen ook bij de Heemkundekring Rosmalen terecht, b.v. voor hun samengestelde kwartierstaten, geneagrammen, stamreeksen, gezinslijsten, bewonerslijsten, biografieën van bekende personen, enz., welke dan in ons tijdschrift 'Rosmalla' zouden kunnen worden opgenomen.

Vanzelfsprekend kan men het beoefenen van genealogie geheel op eigen houtje doen, maar misschien is het samen iets doen in groepsverband nog aantrekkelijker. Wellicht is dan de Werkgroep Ondersteuning Genealogie en Heraldiek iets voor U (zie onder Werkgroepen).
Mogelijkheden daartoe zijn dan o.a. het beleggen van speciale bijeenkomsten, zoals: het verkregene samen rubriceren; het houden van op genealogie gebaseerde lezingen; het samen naar genealogische dagen gaan; interviews houden en vastleggen; met groepsfoto's e.a. foto's naar oudere bewoners gaan; inloopavonden voor genealogen op touw zetten; enz.

De weergegeven teksten verwijzen naar boeken en fiches welke in het Stadsarchief (tegenover de Arena) en/of in het BHIC (De Citadel) te Den Bosch aanwezig en raadpleegbaar zijn.

2015

Oudejaarsborrel De Boerderij - 27 december 2015

1200 jaar dorpskernen Rosmalen, Empel, Engelen en Orthen

Indruk tentoonstelling 120 Rosmalense grote gezinnen - 25 oktober 2015
Opening tentoonstelling 120 Rosmalense grote gezinnen - 24 oktober 2015
Opbouw tentoonstelling 120 Rosmalense grote gezinnen - 24 oktober 2015
Historische dag Rosmalen  - 17 juli 2015
Verenigingendag Rosmalen II, De grote quiz Rosmalen 1200  - 14 juni 2015
Verenigingendag Rosmalen I, Foto en Annenborch  - 14 juni 2015
Archeologische vondsten in de huidige Groote Wielen - 14 april 2015
Officiële opening Maximakanaal - 5 maart 2015
Informatiebijeenkomst opening Maximakanaal - 4 maart 2015 
Besloten bijeenkomst Stadhuis - 24 januari 2015 
Publieksinformatiemarkt Stadhuis - 24 januari 2015

2014

Week van de geschiedenis Rosmalen-Noord

Avond van de Rosmalense geschiedenis: Effe Bijbuurten - 30 november 2014
Vendelzwaaien door het Gilde Sint Catharine/Sint Joris - 30 november 2014
Expositie Rosmalens erfgoed - 30 november 2014
Cultuurhistorische wandeling door Rosmalen - 29 november 2014
Lezing "Archelogische vonsten" en "Annenborchboom" - 28 november 2014
Lezing "Carnaval in Rosmalen" - 27 november 2014
Lezing en rondleiding Lambertuskerk - 26 november 2014
Lezing "1200 jaar Rosmalen" - 25 november 2014
70-Plusmiddag in de HEVO - 25 november 2014
Lezing "Archeologische vondsten in Rosmalen" - 24 november 2014
Aftrap Week van de geschiedenis Rosmalen-Noord - 23 november 2014


70 jaar bevrijding en herdenking Rosmalen

Viering '70 jaar bevrijding Rosmalen - avond' - 1 november 2014 avond
Viering '70 jaar bevrijding Rosmalen - dag' - 1 november 2014 dag
Viering '70 jaar bevrijding Rosmalen' - 31 oktober 2014


Wijnproeverij Heemkunde Rosmalen - 22 oktober 2014
Tentoonstelling 1e Lustrum Perron-3 - 11/12 oktober 2014
Bier-specialist Gerard Velders 2e keer bij Heemkunde Rosmalen - 8 oktober 2014
'Effe BijBuurten' - Kentering Rosmalen - 21 september 2014
Tentoonstellingen 'Van, naar en door Rosmalen' en 'Op reis' in Perron-3 - 13/14 september 2014
Tentoonstelling "Religie, onderwijs en zorg letterlijk in beeld -II-" in Perron-3 - 14 en 15 juni 2014
Tentoonstelling "Religie, onderwijs en zorg letterlijk in beeld -I-" in Perron-3 - 14 en 15 juni 2014
Rosmalense tentoonstelling Heemkunde in Perron-3 - 15 en 16 maart 2014
Bier-specialist Gerard Velders te gast bij Heemkunde Rosmalen - 12 februari 2014
Jubileum 25 jaar Heemkundekring in Perron-3 - 12 januari 2014

2012

Jaarvergadering 2012 en overdracht van het carnavalsarchief aan de Heemkundekring door Prins Jan d'n Urste. - 14 februari 2012

2011

Open Monumentendag 2011 - 11 september 2011

2010

Verhuizing Heemhuis van Coudewater naar Perron-3 - 24 april 2010

2007

Stormschade Heemhuis - 18 januari 2007

Archief

Oude families met grote gezinnen
Driesprong 1910

{slider 1991}

Vur èn dur Rosmòllese in d'r èige taol

Presentatie: Herman Hubers


3/4 november 1991 - Henk de Werd - Lambertus van Drunen


{slider 1993}

Vur èn dur Rosmòllese in d'r èige taol
Presentatie: Jan Hoofs - Techniek & muziek: Frans van den Bogaard


9/10 oktober 1993 - Cor Gloudemans - Dorpstraat -I-

23/24 oktober 1993 - Cor Gloudemans - Dorpstraat -II-

6/7 november 1993 - Cor Gloudemans - Rosmalense polders

20/21 november 1993 - Cor Gloudemans - Maliskamp en Kruisstraat

18/19 december 1993 - Cor Gloudemans - Kerstfeest

{slider 1994}

Vur èn dur Rosmòllese in d'r èige taol
Presentatie: Jan Hoofs - Techniek & muziek: Frans van den Bogaard


1/2 januari 1994 - Cor Gloudemans - Nieuwjaar

15/16 januari 1994 - Cor Gloudemans - In ut zunneke

29/30 januari 1994 - Cor Gloudemans - De Heinis -I-

12/13 februari 1994 - Cor Gloudemans - Carnaval

26/27 februari 1994 - Cor Gloudemans - De Heinis -II-

12/13 maart 1994 - Cor Gloudemans - Lagere school

26/27 maart 1994 - Cor Gloudemans met Lya de Haas -I-

9/10 april 1994 - Cor Gloudemans met Lya de Haas -II-

23/24 april 1994 - Cor Gloudemans - Rosmalen moet blijven

7/8 mei 1994 - Cor Gloudemans - Oorlog -I-

21/22 mei 1994 - Cor Gloudemans - Oorlog -II-

4/5 juni 1994 - Cor Gloudemans - Mooiste plekjes

18/19 juni 1994 - Cor Gloudemans - Eten en drinken

2/3 juli 1994 - Cor Gloudemans - De Guld

16/17 juli 1994 - Cor Gloudemans - Stationsstraat

23/24 juli 1994 - Jac Westerlaken - Wie is

30/31 juli 1994 - Cor Gloudemans - Rosmalense mensen -I-

6/7 augustus 1994 - Jac Westerlaken - Rosmalense mensen -I-

13/14 augustus 1994 - Cor Gloudemans - Rosmalense mensen -II-

20/21 augustus 1994 - Jac Westerlaken - Roomse leven

27/28 augustus 1994 - Cor Gloudemans - Rosmalense mensen -III-

10/11 september 1994 - Cor Gloudemans - Harmonie Sint Cecilia

24/25 september 1994 - Cor Gloudemans - Oude gebouwen

8/9 oktober 1994 - Cor Gloudemans - Café's

22/23 oktober 1994 - Cor Gloudemans - Bevrijding

5/6 november 1994 - Cor Gloudemans - Samenleving

19/20 november 1994 - Cor Gloudemans - OJC

3/4 december 1994 - Cor Gloudemans - Jan Wegenaar

17/18 december 1994 - Cor Gloudemans - Standaardmolen

24/25 december 1994 - Cees Hoppenbrouwers - Kerstmis in Ulvendonk

31 december 1994/1 januari 1995 - Cor Gloudemans - Afsluiting

{slider 1995}

Vur èn dur Rosmòllese in d'r èige taol
Presentatie: Jan Hoofs - Techniek & muziek: Frans van den Bogaard


7/8 januari 1995 - Thea van Balkum-Pennings - Wie is...

14/15 januari 1995 - Tijn Coppes - Gemeentevoorlichter

21/22 januari 1995 - Mien van Zuijlen - Rosmalense Revue

28/29 januari 1995 - Harry Coppens - Wie is...

4/5 febuari 1995 - Jac Westerlaken - Rosmalen van vroeger

11/12 febuari 1995 - Jan Verhoeven - Wie is...

11/12 febuari 1995 - Extra K'tierke i.v.m. Rosmalens Volkslied

18/19 febuari 1995 - Mart van Druenen - 1e Prins Carnaval

25/26 febuari 1995 - Prins Antonius II (Tony van der Geld)

4/5 maart 1995 - Janus van Rosmalen - Wie is...

11/12 maart 1995 - Jac Westerlaken - Rosmalense mensen

18/19 maart 1995 - Jan Geerts - Wie is...

25/26 maart 1995 - Nico Heijmans - Wie is...

1/2 april 1995 - Tante Jet Verbiesen - Wie is...

8/9 april 1995 - Cor Swanenberg - Wie is...

15/16 april 1995 - Theo Rasenberg - Wie is...

6/7 mei 1995 - Martien der Kinderen - Bezetting en bevrijding

26/27 augustus 1995 - Yvonne Vriens-Auerbach - Wethouder

16/17 september 1995 - Heemkundekring - Paulus van Daesdonck -I-

23/24 september 1995 - Heemkundekring - Paulus van Daesdonck -II-

30 september/1 oktober 1995 - Tiny van Griensven - Trug Nor Vruuger

7/8 oktober 1995 - Broer (Ad) Tibosch - Zoon Steven Tibosch

14/15 oktober 1995 - Cor Verstegen - Wie is...

21/22 oktober 1995 - Wim van der Donk (D'n Blom) - Kapper

28/29 oktober 1995 - Adriaan vd Nieuwendijk - Stomerij

4/5 november 1995 - Harry Brok - Kok Annenborch

11/12 november 1995 - Hans Breuer - 10 jaar ROS-Radio

18/19 november 1995 - Annie en Jo Rombout - Ouders Kien

25/26 november 1995 - Harry van Zuijlen - ROS-Kabelkrant

2/3 december 1995 - Sinterklaas - Wie is...

9/10 december 1995 - Pieter van der Plas - Wie is...

16/17 december 1995 - Uitreiking Rosmalense Humorbokaal 1995

23/24 december 1995 - Johan Glaudemans - gemeentesecretaris

{slider 1996}

Vur èn dur Rosmòllese in d'r èige taol
Presentatie: Jan Hoofs - Techniek & muziek: Frans van den Bogaard


6/7 januari 1996 - Piet Verstappen - Wie is

13/14 januari 1996 - Mien van de Berg-Tra - Wie is

20/21 januari 1996 - Marcel Griens - Wethouder

27/28 januari 1996 - Jan Geerts - Wie is

3/4 februari 1996 - Jacques Stienstra - Wie is

10/11 februari 1996 - Tien van Uitert - Carnaval

17/18 februari 1996 - Frank van Nunen - Carnaval

24/25 februari 1996 - Jan Molenaar - Burgemeester

2/3 maart 1996 - Terugblik R'smolles K'tierkes 1995

9/10 maart 1996 - Annie Klerks - Wie is

16/17 maart 1996 - Jan van Hassel - Wie is

23/24 maart 1996 - Dini Langenhuijzen - Wie is

30/31 maart 1996 - Frank van Beers - Wethouder 's-Hertogenbosch

6/7 april 1996 - Nico Zwinkels - Eigen huis en tuin

13/14 april 1996 - Sjaan van Grinsven - Melkboer

20/21 april 1996 - Hans Eijkemans - Tonprater

27/28 april 1996 - Kees Akerboom - Basketbal

4/5 mei 1996 - Ton van de Elzen - Boek Wel gestorven.....

11/12 mei 1996 - Cor Gloudemans - Rosmalen III

18/19 mei 1996 - Henk de Werd - Wie is

25/26 mei 1996 - Sjan Hoedemakers - Wie is

1/2 juni 1996 - Huub van Helvoirt - Wie is

8/9 juni 1996 - Ad van Langen - Wie is

15/16 juni 1996 - Piet van Creij - Wie is

22/23 juni 1996 - Bert Kerkhof - Samenleving

29/30 juni 1996 - Willem van Rosmalen - Tour de France door 's-Hertogenbosch

6/7 juli 1996 - Tiny van Griensven - Canadareis Trug nor Vruuger -I-

13/14 juli 1996 - Tiny van Griensven - Canadareis Trug nor Vruuger -II-

20/21 juli 1996 - Tiny van Griensven - Canadareis Trug nor Vruuger -III-

27/28 juli 1996 - Cor Verstegen - De brouwerij

3/4 augustus 1996 - Gradje van der Doelen - Humor

10/11 augustus 1996 - Sjef Daleweij - Vakantie

17/18 augustus 1996 - Harry Coppens - Historie Rosmalen

24/25 augustus 1996 - Math Pelzer - Triathlon Rosmalen

{/sliders}

Tenblakke trilogie - Cor Swanenberg (2010)

CorBoek15kl(Herziene heruitgave van de boeken over een jongensjeugd aan de rand van Rosmalen in de jaren veertig en vijftig van de twintigste eeuw)

De "Tenblakke trilogie is" uitgegeven als drie delen in een cassette. De delen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar.
Deel 1 Van hemels licht en hellevuur. (Voor het eerst verschenen in 1978)
Deel 2 Van oorlog, overvloed en onvrede. (Voor het eerst verschenen in 1981)
Deel 3 Het land van de leeuwerik. (Voor het eerst verschenen in 1982)

 

Uitgever: Van de Berg, Enschede, 2010
ISBN: 90-5512-323-0


Het land van de leeuwerik - Cor Swanenberg (1982/2010)

CorBoek18kl(Deel 3 van de 'Tenblakke trilogie')

De trilogie beschrijft een tijd waarin de vogel der jeugd vliegt en is autobiografisch. Het werk is opgebouwd uit een collage van herinneringen aan een verdwenen stuk Brabant. De lezer ervaart de blije en droevige momenten in het alledaagse leven van een adolescent.

 

 

 

Uitgever: Van de Berg, Enschede, 1982/2010
ISBN: 90-5512-323-0


Van oorlog, overvloed en onvrede - Cor Swanenberg (1981/2010)

CorBoek17a(Deel 2 van de 'Tenblakke trilogie')

De trilogie beschrijft een tijd waarin de vogel der jeugd vliegt en is autobiografisch. Het werk is opgebouwd uit een collage van herinneringen aan een verdwenen stuk Brabant. De lezer ervaart de blije en droevige momenten in het alledaagse leven van een puber.

 

 

 

Uitgever: Van de Berg, Enschede, 1981/2010
ISBN: 90-5512-325-4


Van hemels licht en hellevuur - Cor Swanenberg (1978/2010)

CorBoek16kl(Deel 1 van de 'Tenblakke trilogie')

De trilogie beschrijft een tijd waarin de vogel der jeugd vliegt en is autobiografisch. Het werk is opgebouwd uit een collage van herinneringen aan een verdwenen stuk Brabant. De lezer ervaart de blije en droevige momenten in het alledaagse leven van een kind.

 

 

 

Uitgever: Van de Berg, Enschede, 1978/2010
ISBN: 90-5512-323-0


Nou houdoe dan" - Cor Swanenberg (2009)

CorBoek14kl(Hommage aan de voorouders. Rosmalens naast Nederlands)

Deejs is 't buukske van ons aauw lùi, Piet Gurtjes èn Han Heijmans. We hebbe al verskèije kirres 'n stuk over onze vòdder èn ons moeder geskreejve in 't Neederlands, mar gelèijelek òn zen we 'r aachtergekomme dè 't boek over ons aauw lùi toch vurral in hullie èige taol geskreejve moes worre. Dè waar ummers de taol die onze vòdder èn ons moeder sprake; de taol die bé hullie hurde. Umdùrrum... Mar van d'n andere kant zón we wèl gèire hebbe dè veul minse 't kosse leeze èn vandaor dus ok mar in 't Neederlands. De hil ginnerasie van ons aauwers is nou vort ùit de wirreld. Ès ze nog leefde, ware ons aauwers de honderd gepasseerd... Wè is d'r in ons wirreldje toch veul veraanderd! 't Is 'n verhaal geworre worrin vurral van veul dinger afskeid genomme wordt. Van al 't boerrehaandwèrk, van d'n ted van de wòtterput èn de buitepleej, van de bromóllielamp, van de hèij èn van Tenblakke, van emigrante, van ons jeugd, van 't landskap, van 't aauw geloof, mar vurral van die goei minse òn wie wij ons bestaon te danken hebbe. Umdùrrum 'nou houdoe dan'.

Uitgever: Van de Berg, Enschede, 2009
ISBN: 90-5512-303-2


Bij wijze van spreuken - Cor & Jos Swanenberg (2008)

CorBoek13kl(Brabants Spreekwoordenboek)

In dit boek zijn prachtige Brabantse gekristalliseerde wijsheden vergaard en verklaard. De spreuken zijn opgetekend in de Noord-Meierij.
Vooral Rosmalen en Berlicum vormden de bakermat van deze 'zinrijke gezegdes'. Opvallend veel humor onderstreept het relativerend vermogen van de Brabantse sprekers. 

 


Uitgever: Van de Berg, Enschede, 2008

ISBN: 90-5512-293-6


Op goei gevuul - Jos & Cor Swanenberg (2007)

CorBoek12kl(De grammatica van het Rosmalense dialect)

Het is wonderlijk dat dialectsprekers een heel systeem met tal van regels en onregelmatigheden hanteren. Niemand heeft hen deze grammaticale regels expliciet aangeleerd en toch worden ze bijna feilloos toegepast. Het lijkt eerder op gevoel te gebeuren dan dat er sprake is van denkwerk. zo weet een dialectspreker bijvoorbeeld intuïtief dat woorden als tafel, deur, raam, zon, plant vrouwelijk en bak, stoel, boom mannelijk zijn. verkeerd gebruik van-het woordgeslacht ligt heel gevoelig.
De belangrijkste regels van de vormleer van het Meierijs zijn in dit boek te vinden. Goed is het dat daarbij ook vaak over de schutting van het eigen dialect gekeken is.

Uitgever: Van de Berg, Enschede, 2007
ISBN: 90-5512-270-7


Mi de muziek mee" - Cor Swanenberg (2006)

MiDeMuziekMeeklVoor deze bloemlezing is gekozen uit het dialectdichtwerk van Cor Swanenberg van de laatste dertig jaar. Dat houdt in dat er gedichtjes uit Krèk wè'k wó, Boerrejonges Krintemik, Dur de bank hene, Brabantse Blomme en Brabantse Beestjes, uit Lachen om het leven, maar ook recentelijk geschreven, nog niet eerder gepubliceerde gedichten en liedjes in staan. Er moest gekozen worden uit een kleine honderd liedjes, onder meer geschreven voor Jo van Heeswijk, Linnegoewd, Lya de Haas, Annelieke Merx, d’n Broelie, Hennie Korsten, Marie-Christien Verstraten, Lambert van Hintum en voor Sjef van Schalen. Veel van deze liedjes begonnen ooit als gedicht. Ook uit al deze liedteksten is een keuze gemaakt voor opname in dit boek en een ruim twintigtal is vastgelegd op de bijgaande cd: Mi de muziek mee!

Uitgever: Van de Berg, Enschede, 2006
ISBN: 90-5512-234-3


Tussen vroeger en vandaag" - Cor Swanenberg (2005)

CorBoek10kl(Autobiografische novelle in het Nederlands)

Voor dit boek selecteerde de schrijver enkele autobiografische verhalen die hij eerder publiceerde in de reeks Jan van Laarhoven Boeken. Deze bijdragen werden licht herschreven verweven in de voorliggende publicatie over de bakermat van de auteur.

Voor onze ouders. Tusse vruger èn vandaag daor li 'n leeve tusse...

 

 

Uitgever: Van de Berg, Enschede, 2005
ISBN: 90-5512-220-3


Wiej wè bewaort diej he' wè" - Cor Swanenberg (2003)

CorBoek09(Leeswoordenboek in Rosmalens dialect)

Cor Swanenberg begon in 1976 naast zijn werk als leraar Engels en Duits aan een woordenboek van zijn eerste moedertaal, het Noordmeierijs. Het moest geen allesomvattend woordenboek worden, maar een idioticon met woorden die afwijken van het Nederlands met daartussen anekdoten waarin de woorden in zinsverband uitgebreider aan de orde kwamen. Het bleek een immens karwei. Hij moest niet alleen zijn geheugen aftasten, maar ook talloze zegslieden raadplegen. In 1986 kwam het eerste deel uit: Wiej wè bewaort... De puntjes achter de titel moesten erop duiden dat de spreuk noch het boek voor het gevoel van de schrijver af was. Drie jaar later volgde dan ook een deel Diej he' wè... en weer waren er puntjes achter de titel. In 1988 kwam Zin 't wefke uit en in l991 En ze waar al 80 jaor maagd. Daarmee was de spreuk af en de publicatie in vier delen voltooid. Maar bij dit alles was steeds uitgegaan van de Nederlandse of vernederlandste woorden. In 1993 startte Swanenberg de volgende klus samen met zijn oudste zoon Jos die taalkundige en wetenschappelijk medewerker is aan de Universiteit van Nijmegen en daar werkt aan het Woordenboek van de Brabantse Dialecten. Nu moest er een naslagwerk komen waarin de dialectvorm voorop stond. ln 1996 kwam het Noordmeierijse woordenboek Èige grèij uit. Bijna 500 pagina's dik met vooral veel aandacht voor het eigen idioom en de uitdrukkingen en spreekwoorden. Maar zoals bij elk woordenboek was het nauwelijks klaar of er kwamen aanvullingen. Die werden in 2000 verzameld in Vergee:te grèij. En nu was Wiej wè bewaort voor de derde keer uitverkocht. Daarom werd besloten een heruitgave te maken, waarin ook het belangrijkste van deel 2, Diej he' wè werd meegenomen en het resultaat hiervan ligt voor u. Wij hopen dat u er veel plezier aan mag beleven. Wij blijven ons aanbevolen houden voor alle mogelijke opmerkingen en aanvullingen die tot een betere registratie van "ons èige skón taol" kunnen bijdragen.

Uitgever: Van de Berg, Enschede, 2003
ISBN: 90-5512-163-0


De Brabantse Koffietafel" - Cor Swanenberg & Nelleke de Laat (2000)

CorBoek07Gebruiken, recepten en anekdoten rond de traditionele dis.

De koffietafel was van oorsprong waarschijnlijk begrafenisgebonden. De naaste familieleden en buurtgenoten evenals de beste vrienden werden genodigd op een broodmaaltijd (vooral brood met kaas) na de lange ceremonie in de kerk en de begraafplaats. Deze maaltijd had voor een belangrijk deel de functie de gasten die van verre kwamen (en destijds nog allemaal te voet), te sterken voor de lange terugweg naar huis. Voor de nabestaanden had de koffietafel de betekenis van een psychologische opvang door de nauwst verwante en bevriende genodigden. 

 

 

Uitgever: Van de Berg, Enschede, 2000
ISBN: 90-5512-096-0


Oei Oei! (Aiai! Auw-auw!)" - Cor Swanenberg (1998)

CorBoek21kl(Een bundel Brabantse humor)

De Brug: Swanenbergs nieuwste uitgave is onderhoudend. (...) Brabantse anekdotes met eeuwigheidsgehalte.
De Molen: Het beste Brabantse 'lachwerk' van de laatste tijd.
Bossche Bladeren: Oeioei! Soms zeer ondeugende, maar boeiende en humoristische verhaaltjes voor een breed publiek.
Brabants Binnenste: Oeioei... Kort maar krachtig. Lees en herlees, lach en blijf lachen!
Brabants Lachblad: 'Oeioei' bevat veel humor tot op het randje.
Witkamps Persbericht: 'Oeioei, als ik maar boei,' zal de schrijver gedacht hebben. Hij kan gerust zijn.

 

Uitgever: Van de Berg, Enschede, 1998
ISBN: 90-5512-085-7


Zo de dingen gingen" - Cor Swanenberg (1997)

CorBoek06Gebruiken in de Meierij (Nederlands en dialect)

Brabants dagboek in duplo. Veel van vroeger lijkt goed voor later. Deze wijsheid spruit niet voort uit nostalgische overwegingen, maar veeleer uit de behoefte onze voorouders en medemensen beter te leren kennen. De oorsprong van dit boek ligt in een verzoekje dat ik jaren geleden kreeg om een stukje te schrijven over feesten in Brabant. In die tijd hield ik van dag tot dag notities bij en dat heeft geleid tot het idee voor een 'dubbel dagboek'. Naast het belangrijkste van enkele geregistreerde jaren '90 wordt het dagboek 'gedubbeld' door om te kijken naar de dingen die in onze eigen jeugd nog plaatsvonden en soms kijken we ook verder terug naar de verdwenen gebruiken uit de jeugd van onze ouders en voorouders. Ter illustratie en variatie is vaak geoogst uit de gegevens die ons bereikten voor uitzendingen via Omroep Brabant of voor de Brabantse Spreukenkalender.

Uitgever: Van de Berg, Enschede, 1997
ISBN: 90-5512-067-7


Èige grèij" - Cor & Jos Swanenberg (1996)

CorBoek05(Meierijs woordenboek; vooral Rosmalens)

Èige grèij is het Meierijse woordenboek dat schrijver, dialectkenner, Cor Swanenberg en zijn zoon Jos gemaakt hebben. De nieuwe publicatie heeft niet de pretentie volledig te zijn, maar het is met zijn bijna 500 pagina's wel een mooi naslagwerk. Voor de samenstelling van dit boek, dat de neerslag geeft van zo'n 20 jaar verzamelen en rangschikken, hebben de auteurs hun aandacht vooral gericht op typische dialectwoorden en uitdrukkingen. Alleen die Meierijse woorden die in vorm of betekenis afwijken van het algemeen Nederlands en dus niet of met andere betekenis voorkomen in de standaardtaal kwamen aan de orde. De verzameling van het dialect in dit boek kwam tot stand door het aftasten van het eigen geheugen maar ook via vraaggesprekjes met dialectsprekers in de regio Rosmalen, Nuland, Berlicum, Den Dungen en naaste omgeving. Vooral dialectvaste zegslieden werden betrokken bij het werk. In dit boek is er naar gestreefd een gemakkelijk leesbare en dus eenvoudige spelling te hanteren. Èige grèij zou getypeerd kunnen worden als een woordenboek van een Oost-Meierijs regiolect.

Uitgever: Van de Berg, Enschede, 1996
ISBN: 90-5512-039-1


Brabantse Blomme" - Cor Swanenberg (1996)

CorBoek20klDees boek is 'n bundelke dichjes over bluumkes ùit Brabants aauwen boerren¬hof. In ons geval laag dieje wèrmen tuin in Rósmòlle. D'r is gin verschil gemakt tusse taam en wild, tusse sierblom of bocht, tusse blomme, vruchte en beum. Ok bosse, beum en bumkes kommen ummers alle jorre wir tot bloei.
We plukten in siertuin en moeshof. Wij zochten èige blommename in ons uurste moedertaol en zoo zen we gekomme tot dees in 't wildeweg geplukt buske Brabantse bluumkes ùit de Meierij. 

 


Uitgever: Van de Berg, Enschede, 1996

ISBN: 90-5512-051-0


"Goeien aard" - Cor Swanenberg (1994)

CorBoek04(Loflied op de Brabantse keuterboer) In Rosmalens dialect.

Goeien aard is een boek over het boerenleven in Noord-Brabant.
Dit werk biedt veel afwisseling; er staan tal van serieuze en vrolijk-humoristische gegevens in. Er is getracht dialekt, "algemeen Brabants" en Nederlands zoveel mogelijk af te wisselen.
De opbouw verloopt volgens de levenslijn van de wieg tot het graf.
De auteur heeft daarbij gebruik gemaakt van eigen werk maar ook van citaten van collega-schrijvers en liedjeszangers uit de Brabantse provincie. Cor Swanenberg zegt hierbij uitdrukkelijk dank aan alle geciteerde auteurs. In willekeurige volgorde zijn dat: Cornelis Verhoeven, Thieu Sijbers, Wim van Boxtel, Ad de Laat, Nol van Roessel, Roger van Laere, Ivo van Dinther, Gerard Ulijn, Johan Biemans, Lodewijk van Woensel, Arie van Roozendaal, Giel van Gastel, Drik de Bruijn, Martien Goossens, Willem lven, Frans Hoppenbrouwers, Huub van Eijnthoven, Ger Coppens, Peter Haans, Gerard van Maasakkers, Lya de Haas, Jan Naaijkens, Wout van Venrooij, Jan Steenbergen, Peter Aarts, Jodocus, Rien van der Sterren en Henri de Booi. Ook zijn de overleden auteurs Cees Dekkers, Willem van't Hof, Piet Heerkens, Bernard van Dam, Willem Brands, Has van Rukven, H.A. Sterneberg en Cees Robben niet vergeten.
Zonder de gedichten, de liedjes en het proza van deze mensen was dit boek nooit geworden wat het is: een monumentje voor de Brabantse boer.

Uitgever: Van de Berg, Enschede, 1994
ISBN: 90-5512-032-4


"Vlinders bij de vlam" - Cor Swanenberg (1994)

CorBoek03(Oorlogsnovelle in het Nederlands)

'Vlinders bij de vlam' is een novelle die zich afspeelt in het gebied van de Corridor door de provincie Noord-Brabant. Het boek is geschreven in opdracht van de provincie en beoogt, behalve spannend, ook instructief te zijn.
De auteur laat het verhaal vooral spelen binnen een derde klas gymnasium van het Brabant College. Uit eigen ervaring weet de schrijver hoe moeilijk het is voor de jeugd om zich in te leven in datgene, wat hun grootouders beleefd hebben. De oorlogstijd met zijn schaarste, angst en gruwelen zijn voor de hedendaagse jeugd nauwelijks voorstelbaar.
'Vlinders bij de vlam' is het verhaal van de geschiedenisleraar Goverts, van klas 3H, in het bijzonder van de leerlingen Efthi en Mariëlla, van de jood Abraham Endels, van Jan Staps en van Schwärmer... Tevens is dit een 'n verhaal over de vrijheid en de bevrijding.
In dit boek zijn de historische feiten en wetenswaardigheden rond de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding op een praktische en verantwoorde wijze verwerkt.

Uitgever: Het Noordbrabants Genootschap, 's-Hertogenbosch, 1994
ISBN: 90-70814-72-2


"De Blankboom" - Cor Swanenberg (1991)

CorBoek02(Novelle in het Nederlands)

In het Nederlands geschreven novelle waarin de vogel der jeugd vliegt. Het verhaal speelt zich af op en rond de hoge heide bij Rosmalen.

 

 

 

 

Uitgever: Drukkerij Jan van Laarhoven B.V., Tilburg
ISBN: 90-72738-02-0


Voeten op de stoof - Rien van der Sterren (1987)

voetenopdestoof

"Voeten op de stoof" is de tweede gedichten bundel van de Rosmalense Rien van der Sterren (1939 - 2004). Hij heeft steeds een open oog gehad voor de schoonheid der natuur. In zijn tweede bundel komt naast dit onderwerp eveneens het levensbeschouwelijke aan de orde. 

 

 

 

 

 


Het Teken van de Grutto - Cor Swanenberg (1984)

CorBoek01(Novelle in het Nederlands)

Het nieuwe boek van Swanenberg gaat over de vriendschappelijke betrekkingen tussen een schooljongen en een oude, bij vlagen volslagen demente, jager die aan de rand van de hei een kluizenaarsbestaan leidt. De jongen, Gurt, is er op uit om zoveel mogelijk kennis van planten en kruiden te vergaren bij de oude man, maar krijgt daarbij te maken met tal van onplezierige verwikkelingen. Het boek heeft als thema het afscheid van een vriend en van een tijdperk. Zoals veel van het werk van Swanenberg heeft ook dit boek een autobiografische inslag. Dit keer is het, afwijkend van zijn vorige boeken, een doorlopend verhaal met veel fictieve elementen.

Uitgever: Grafisch bedrijf Avanti b.v., Zaltbommel, 1984
ISBN: 90-70868-04-0


Umkèke" - Rien van der Sterren (1982)

umkeke

"Umkèke" is de eerste gedichtenbundel van de Rosmalense Rien van der Sterren (1939 - 2004). Als natuurlliefhebber en dierenvriend heeft hij steeds open oog gehad voor de veranderingen, die ook in Rosmalen en omgeveing plaats hebben gevonden. Met deze bundel wil hij de mensen laten herkennen, genieten een aansporen te kijken naar de omgeving.{/sliders

{slider CD "Zandhazenkwek" 2012}

kwek2012    

Ge het m'n hart gestole
Nog Eentje Dan

Gé het
Jeugdhofkapel

Twitterlied
Bende gek

Ge het m'n hart gestole !
Trug no Vruuger

{slider CD "Zandhazenkwek" 2011}

Zandhazenkwek2011kl    

Fist in ons mooi durpke
Trug no Vruuger

Gaode lekker met me mee?
Nog Eentje Dan

Steekie op!
Likkebaerden

Ondersteboven van jou (Aanmoedingingsprijs)
Jeugdhofkapel

{slider CD "Umkèke mi voeten op de stoof -2-" 2010}

Umkeke2kl  

Umkèke mi Voeten op de stoof. Gedichten van Rien van der Sterren.
Muzikaal bewerkt door Gré van der Sterren.

Zang: Thera en Gré van der Sterren.

Den hond

Ons houshouwe

Men zunde

Ons Moeke

Foei

Den overgang

Ròsmolle

Herinnering

Dierbaar

Suzanne

{slider CD "Umkèke mi voeten op de stoof" 2004}

Umkeke1kl  

Rien2Uit de bundels 'Umkèke' (1982) en 'Voeten op de stoof' (1987) van Rien van der Sterren (* 3 november 1939 / † 18 februari 2004) is een selectie gemaakt door zijn broer Gré van der Sterren. Hij heeft de gedichten bewerkt en op muziek gezet.

'Es ge umkèkt, Kèkte in 't verleden. 
Dès eigelijk 'n spiegel vur vandaag, 't heden.
Rien van der Sterren

Mussenpaar

De gedachten van een kettinghond

Afscheid van de polder

Be(s)neveld

De muzikant

Dankbaarheid

M'n Brabant

't Vèrke

Umkèke

Zielig

{slider CD "Toon van Balkum op z'n Ròsmòlle's" 2003}

TNVkl   trugnorvruugerkl


ToonVanBalkum2
'Trug nor Vruuger' werd in 1983 opgericht door Antoon van Balkum (* 18 augustus 1928 / † 3 januari 1988) en Tiny van Griensven (* 16 april 1941 / † 14 september 2012) en heeft inmiddels tot ver over onze dorpsgrenzen grote bekendheid gekregen.
TinyVanGriensven"Ter gelegenheid van ons 20-jarig bestaan hebben wij gemeend onze eigen 'Toon' van Balkum te memoreren door het uitbrengen van deze CD.
Al deze liedjes zijn geschreven door Toon en live en in eigen beheer van 'Trug nor Vruuger' opgenomen.
Wij wensen u veel luisterplezier toe."
Rosmalen, september 2003, Tiny van Griensven, Voorzitter

Onze prachtige polder

Het carillon

Ik ben de weg kwèt

Nòit zal ik m'n dùrpke vergeten

Herinnering

Er is niks schooners

D'n ouwe Lambertus

Zo waar 't vruuger

Brabant je bent mijn geluk

Wòr kort geléje

Hollands pracht

De Annenborch

Ik heb heimwee naar de Krommenhoek

Màr toch wil ik heel gère

M'n eige dùrpke

{slider CD " een Bevroren Moment een Flonkering van de Tijd" 2002}

BevrorenMomentenkl    Uitgever: Stichting Gedachteniskapel Rosmalen

De Klok van de Gedachteniskapel

Introductie
Hans Breuer

Carillon Heilige Lambertus
Kerstliedje

Rosmalense Kerstkapel
Kerstmedley: Wij komen tesamen, We wish you a mary Cristmas, O kindeke klein, White Christmas, Hoe leit dit kindeke, De herdertjes lagen bij nachte & Jingle bells - Muzikanten van verschillende carnavalsclubs

Carillon Heilige Lambertus
Kerstliedje

De Herderkes
't Gesprek van de herderkes op de Driesprong - Henk Gloudemans en Bert Kerkhof

Carillon Heilige Lambertus
Kerstliedje

Toeternietoe
Kerstmedley: The First Noël, Hark, The Harald Angels Sing & Slent Night

Carillon Heilige Lambertus
Kerstliedje

Zanggroep Trug nor Vruuger
Er is een kindeke geboren

Carillon Heilige Lambertus
Kerstliedje

Rosmalens Mannenkoor
Kirië

Carillon Heilige Lambertus
Kerstliedje

Da Capo o.l.v. Dhr. J. Pennekamp

Napoli

Carillon Heilige Lambertus
Kerstliedje

Trug nor Vruuger
Maria die zoude naar Betlehem gaan

Carillon Heilige Lambertus
Kerstliedje

Rosmalens Mannenkoor
La huida

Carillon Heilige Lambertus
Kerstliedje

Introductie Steven Tibosch

Lied voor Steven Tibosch
Verteller: Cor Swanenberg, Zang: Lya de Haas & Muziek: Hennie Korsten

Introductie Hein Creij

Lied voor Hein Creij
Verteller: Cor Swanenberg, Zang: Lya de Haas & Muziek: Hennie Korsten

Introductie Dorus van Helvoirt

Lied voor Dorus van Helvoirt
Verteller: Cor Swanenberg, Zang: Lya de Haas & Muziek: Hennie Korsten

De Klok van de Gedachteniskapel

 

{slider CD " Dik vur mekare!" 2000}

DikVurMekarekl  


Dik vur mekare!
Jubileum-CD

Brabantse vertel- en liedjes-CD m.m.v. Lya de Haas, Annelieke Merx, Marie-Christien Verstraten, Jo van Heeswijk, Hennie Korsten, Linnegoewd, d'n Broelie en 't Kùmt Vanèiges

War ik geborre ben - (Herkenningsmelodie van 't Brabants Ketierke)
Jo van Heeswijk en Cor Swanenberg

Onzen thuis
Cor Swanenberg

Onze vòdder
Cor Swanenberg en Hennie Korsten

Gemengd bedrijf
Cor Swanenberg

Brabant op z'n wijdst
Marie-Christien Verstraten en Willemien Lips

Wijd aachteraf
Cor Swanenberg

Hog ooge
Lya de Haas

Mòndverband
Cor Swanenberg

Ons moeder
Cor Swanenberg en Hennie Korsten

Droome...!
Cor Swanenberg

Èigentrèf
Jo van Heeswijk en alleman

Jèntje en Bèt
Cor Swanenberg

Kaoi klaapzand, goei minse...
Hennie Korsten

Grèt Vleej, de fietsekapper
Cor Swanenberg

Liefde op 't uurste gezicht
Cor Swanenberg en Jo van Heeswijk

De kappelaon
Cor Swanenberg

Op de kraomafdeeling
Cor Swanenberg

Goei pèrd
Cor Swanenberg

Kermis
Annelieke Merx

Golf
Cor Swanenberg

M'n èige millodieke
Jo van Heeswijk

't Sneevelke
Cor Swanenberg

Vat 'r nog inne!
Linnegoewd

Brand!
Cor Swanenberg

Koei huje
Cor Swanenberg

Schòn is de jongen ted
't Kumt Vanèiges

De fax
Cor Swanenberg

De Nillus
D'n Broellie

{slider CD " Ut Is Rosmalen Waor Ik Van House" 1997}

Kletskl  


Ut is Rosmalen Waor Ik Van House

KLÈTS!
Herman Hubers, Kees Noppen, Ger Nijkamp en Joep van der Plas

December 1997 kwaomen ûn aontal oud-diskjokkies van ût Rosmalens carnaval bij elkaor om iets te bedenken vûr ut 33-jarig bestaon van 't carnaval in Rosmalen februari 1998.
Al praotende kwaomen ze er achter dat ze allemaol ut zellufde probleem kende; op d'n orginele 1964 - ûtvoering van 't Rosmalens volkslied ('M'n Eigen Dörpke') viel nie te hossen mè d'n carnaval.
Daor is nou verandering in gekomme; ze gingen urst naor d'n kapper en daorna d'n studio van Hennie Korsten in en makte dit fántástiese plaotje!

Ut Is Rosmalen Waor Ik Van House
Millenium-Reddie-Miks

Ut Is Rosmalen Waor Ik Van House
Karaoke-Miks

M'n Eigen Dörpke
Jo van Hoof met 'De Hofkapel" en Dubbel Zes

{slider CD "Ons Rosmalen" 1996}

OnsRosmalen1996kl
Uitgever:

Producenten:

Hoesontwerp:

Stichting Bewaarder Rosmalens Cultureel Erfgoed
Frans van den Bogaard & Herman Hubers
Ger Nijkamp & Wil van Bakel

Ons Rosmalen, ons Rósmòlle.

'Ons Rósmòlle' zal voor velen verbonden blijven aan Jo van Hoof die als Kobus Knol furore maakte in carnavalstijd. Het Rosmalense volkslied, 'M'n èigen dùrpke', geschreven door Toon van Balkum, is ook in die prachtige Zandhazensfeer ontstaan.
Wij houden goede herinneringen aan de zandhazenzittingen, waar Knillus Klippel over Burgers' dierenpark mochten buurten en later ook als 'conifeer' mochten optreden.
Rosmalen was qua oppervlakte altijd al een grote gemeente; tegenover de kerk in Nuland begon zij destijds en wij waren Rosmalenaar, ook al gingen we naar de Nulandse kerk en school. Als je, zoals wij, op een uithoek aan de Oude Baan, ook wel ooit spottend 'Tiejnhutte' genoemd, geboren en getogen bent, heb je wel zeer bijzondere Rosmalense mensen ontmoet in je jeugd. We denken bijvoorbeeld aan Jèntje Jorrizze, de Liebus, Bórtje, Piejt Frot, Drika Pek, Roos Plientjes, Haske Bout, Mina Mèlk, Grarus Kappe, Grèt Vlee, Dillus Verhage, Han de Pruis, Harrie en Mrinus Koek en Bèrt d'n Bùrgt. Mensen die stuk voor stuk verbonden blijven aan boeiende, oude verhalen.
Later hoorden we vooral van kapper d'n Blom, schoolgenoot van Piet Gurtjes, onze vader, prachtige dorpsverhalen, die we schrijvender- en vertellernderwijs met veel plezier doorgaven, ook jarenlang in 't Rósmòles K'tierke. Wij hebben met veel plezier gebuurt voor de ROS bij Rinie Heijmans, Herman Hubers, Riet van Oorschot en Jan Hoofs en het was 'zunt' dat we het op de lange duur niet konden volhouden.
En nu na alle veranderingen - het valt niet mee met terugwerkende kracht alsnog in Den Bosch geboren te zijn - heeft de Stichting Rosmalens Cultureel Erfgoed extra bestaansrecht gekregen, dunkt ons.
'Bleft op oew èige, mooi op oew èige....' zó 'n wèllie wille ònvulle mi 'Bleft mooi gruts op oew èige, want ' dè is 't wèrd! Want 'vur ons waar dè klèin huukske laand, wèl 't schònst van gelijk onderhand.'
Het is een welkome bijkomstigheid dat de opnames bij Session Sound Recordings, de oer-Rosmalense en Brabantvriendelijkste studio, gemaakt werden. Cor Swanenberg.

De Notenboom
Cor Swanenberg, Hennie Korsten & Sjef van Schalen

La Montanara
Rosmalens Mannenkoor o.l.v. Fred v.d. Grint

Die boerderij in Rusmolle
Mari de Bijl & Jan Willem Verhoeven

Vanavond gaan we stappen
CV De Oetelhaozen

Sad Rag
Saxperience o.l.v. Ellen van Geel & Peter Lammers

Dreamboat
Toeternietoe Rosmalen

Straussamüsement
Operettevereniging Rosmalen o.l.v. Ago Verdonschot

Hold on, I'm Coming
Missing One

We gaan naar America
Zandhupkes (Soos Satisfaction)

Twijfels
Big Band 'Big Swop' o.l.v. Fons van Gorp

Trefferslied
De Treffertjes o.l.v. H. de Wit

Blèft op oeuw eige, mooi op oew eige
Ted v.d. Loo & Hofkapel de Zandhazen

Wor kort geleje
Toon, Thea en Caroline van Balkum & Rosmalens Revue Gezelschap

As Torrents in Summer
Vox Una o.l.v. Corry Koreneef

Think of Me
The Jumping Strings

ROS Radio-jubileumlied
ROS Radiomensen

Laatste minuten ROS Radio
Jan Rottier, Hans Breuer en Wietse van der Plas

{slider CD "Het is Rosmaole waor ik van houw" 1996}

RosmalenMCkl Uitgave:
Opname:
Opnamedatum:
Techniek:
m.m.v.
Gemeente Rosmalen
Soetelieve Studio's
20 november 1995
Henri van Bergen & Paul Stienstra
Hugo van Neck, Rosmalens Mannenkoor, Het Brabants Kamerorkest, Rosmalens Begeleidingsorkest, Marie-Cecile Moerdijk & Fred van de Grint

Het einde van een zelfstandig Rosmalen is op 1 januari 1996 een feit.
Het einde van een prachtgemeente met een rijke geschiedenis.

De vele archeologische vondsten bij opgravingen vormen het bewijs dat reeds in de ijstijd mensen in dit gebied hebben gewoond.
In de Romeinse tijd moet in de Rosmalense polder "van den Eyghen en Empel" een nederzetting zijn geweest en het is aannemelijk dat van daaruit "Rosmella" -het latere Rosmalen- is gesticht. De naam Rosmalen komt voor het eerst voor in een oorkonde uit het begin van de negende eeuw.
Toch heeft het tot in de 19e eeuw geduurd voordat het gehucht Rosmalen was uitgegroeid tot een dorp.

Inmiddels heert Rosmalen zich ontwikheld tot een sprankelende gemeente van bijna 30.000 inwoners, vol bedrijvigheid en ontelbare initiatieven.

Bij het einde van een zelfstandig Rosmalen past een laatste initiatief.
Wij hechten veel waarde aan het vastleggen van datgene dat de eeuwen heen zo heeft gesierd: een eigen cultuur van Brabantse gemoedelijkheid, nijverheid en saamhorigheid. Het lied van het Rosmalense volk, geschreven en gecomponeerd door Toon van Balkum en Jo van Hoof, is daarvan wellicht de meest sprekende uitingsvorm. Het leek ons dit lied in diverse verschijningsvormen voor een eeuwige toekomst vast te leggen.

Laat uw gedachten bij het beluisteren van de CD leiden door de slechts weinige woorden: M'n eigen durpke, dè blijf ik trouw.

Wij wensen u een goede toekomst!

Burgemeester en wethouders van Rosmalen.

De secretaris,
J.M.A. Glaudemans
De burgemeester,
P.A.C.M. van derVelden

Rosmalen, 16 december 1995

M'n eigen durpke

Inventio

Mijn eigen dorp

Pas de deux

Impromptu

Weense wals

{slider CD "Ons Rosmalen" 1994}

OnsRosmalen1994kl
Uitgever:

Producenten:

Hoesontwerp:

Stichting Bewaarder Rosmalens Cultureel Erfgoed
Frans van den Bogaard & Herman Hubers
Ger Nijkamp

Rosmalen.
Je bent zonder meer een vreemdeling in Jeruzalem als je nog nooit van deze gemeente, weliswaar groot geworden in de schaduw van 's-Hertogenbosch, doch duidelijk een dorp met een eigen karakter, cultuur en taal, gehoord hebt. Rosmalen werd alom bekend als een ellendig land, 's winters in het water en 's zomers in het zand, al is dat dan al heel lang geleden. In de tweede wereldoorlog voedde het dorp "z'n ège", waarbij zeker niet alles 't daglicht kon verdragen. Ruim 10 jaar bouwt Rosmalen, via de Triathlon, aan zijn gezondheid en haalt daarmee duizenden en duizenden mensen op de been.
Ook op muzikaal terrein staat Rosmalen zijn mannetje. De gemeente kende en kent nog steeds vele bands. Diverse gezelschappen brachten hun muzikaal produkt reeds op een singeltje uit. OJC, Drumband Hintham, de Treffers en Dubbel Zes zijn daar treffende voorbeelden van. De eerste LP werd op de markt gebracht door het Rosmalense Revuegezelschap. In 1986 startte ROS Radio met het R'smolles K'tierke, dat door toedoen van prominenten als Cor Swanenberg, kapper Willem v.d. Donk, Henk de Werd, Rien v.d. Sterre, Cor Gloudemans en Driek van Grette aan de ene zijde van de tafel en Rini Heijmans, Riet van Oorschot, Herman Hubers en Jan Hoofs aan de kant overbekend werd. De begintune, een deel van het Rosmalens volkslied, werd de smaakmaker en bij ROS Radio kwam er steeds meer vraag naar Rosmalense muziek in het algemeen en ons plaatselijke volkslied in het bijzonder. Voldoende redenen voor Herman Hubers, Frans van den Bogaard, Fred Claasen, Tonnie van Balkum, Hennie Korsten en Tony Bodar om aan de slag te gaan. Het resultaat, de eerste Rosmalense CD, ligt thans voor U. Het is een disc waar Rosmalen trots op mag zijn. Ongetwijfeld zal hij in Rosmalen en wijde omgeving zijn plaats weten te vinden. Veel luisterplezier. Henk de Werd.

M'n eigen durpke (1964)
Jo van Hoof met De Hofkapel en DubbelZes

Stompin' at the Savoy (1994)
All People's Music Band/span>

Grote Potpourri (1994)
De Hofkapel de Zandhazen

Supercalifragilisticexpialidocious (1994)
De Mini-Meierij

Swinging Mr. Linkce (1994)
Seniorenorkest Da Capo

Don't you know I love You (1986)
Big Sjef & The Hurricane Rollers

Children of Sanchez (1994)
Muziek/Showkorps Muziekvereniging St. Cecilia

M'n eigen durpke Meezingversie (1994)
Rosmalens Revue Gezelschap & Hennie Korsten

Mar toch wil ik heel gère (1980)
Toon & Thea van Balkum & Rosmalens Revue Gezelschap

Scarborough Fair (1993)
Vocaal Ensemble DubbelZes

Spanish Rose (1994)
Korsten & Bodar

The Officer of the Day (1994)
Oetelhaozen

O.J.C. Lied (1985)
Jan van Hirtum & Rosmalens Revue Gezelschap o.l.v. A. Jansen

M'n eigen durpke (1985)
Jo van Hoof met Rosmalens Revue Gezelschap o.l.v. A. Jansen

{slider Single "M'n eigen Durpke" / OJC clublied - 1985}

Volkslied1985klOJClied1985kl

M'n eigen Dörpke

OJC clublied

M'n eigen durpke
Jo van Hoof met Rosmalens Revue Gezelschap o.l.v. A. Jansen

O.J.C. Lied
Jan van Hirtum & Rosmalens Revue Gezelschap o.l.v. A. Jansen

 

{slider LP "Dees is Rosmolle" - 1980}

DeesIsRosmollekl

Tekst en muziek: Toon van Balkum
Arrangementen: Martien Eykemans
Opnamedatum: 8 juni 1980
Opnameplaatst: Café 't Centrum, Rosmalen
Orkest o.l.v. Albert van Nuland
Zang & backinggroep o.l.v. Ad Jansen
Hoesontwerp: Ad v.d. Elzen

Mar toch wil ik heel gère
Toon van Balkum & Thea van Balkum-Pennings

D'n ouwe Lambertus
Marijke Gösgens-vd Boogaard & Jo van Hoof

Ik snap er niks mèr van
Annie Pennings-vd Vliert & Jo van Hoof

Er is niks schooners
Jo van Hoof

Ik heb heimwee naar de Krommenhoek
Joke vd Plas & Jo van Hoof

Het is maar een meisje van alle dag
Jos Vos

M'n eigen Durpke
Jo van Hoof

Brabant
Annie Pennings-vd Vliert & Joke vd Plas-vd Vliert

De Annenborgh
Joke vd Plas-vd Vliert & Jo van Hoof

Daar gaat ie weer
Bert Kerkhof

Wor kort geleje
Toon, Thea & Caroline van Balkum

Houdoe Jan
Joke vd Plas-vd Vliert, Jo van Hoof, Toon van Balkum & Operettekoor Rosmalen o.l.v. Piet vd Sanden

{slider Single "Rosmalen op de plaat" - 1964}

EigenDorpke2aa

M'n eigen Dörpke

Ons Brabant

M'n eigen Dörpke (Rosmalen's volkslied)
Jo van Hoof met begeleiding van de Rosmalen's Hofkapel, Trio Plas met zang van Dubbelzes.

Brabant
Dubbelzes o.l.v. Mevr. Kooreneef met begeleiding van de Rosmalen's Hofkapel.

{/sliders}

LB 160trans
Bezoekers: 238 gasten
Aantal hits: 363769

Zoeken

©2014 - 2018 Heemkundekring Rosmalen - Vandaag: woensdag 19 december 2018 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft