Heemkundekring

Rosmalen

ANBI

ANBI logo intDe Heemkundekring Rosmalen is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), die bovendien door de Belastingdienst is aangemerkt als culturele ANBI. Dit houdt in, dat donaties fiscaal aftrekbaar zijn en dat u uw giften aan de heemkundekring met 25% mag verhogen (tot een maximum van € 1.250,00).

ANBI-gegevens van de “Heemkundekring Rosmalen”

Informatie, aanvullingen en/of opmerkingen kunt u doorgeven via het contactformulier.

ANBI-gegevens van de “Heemkundekring Rosmalen”

 • Naam: “Heemkundekring Rosmalen” verder te noemen “HkkR”
 • RSIN of Fiscaal nummer : 816486177
 • Contactgegevens : Heemkundekring Rosmalen Hoff van Hollantlaan 1 (ingang B) 5243 SR Rosmalen
 • Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bestuurssamenstelling :

 • Giedie Heijmans (voorzitter)
 • Mevrouw Marja Spierings-Voets (secretaris)
 • Wim van Son (penningmeester)
 • Hans Groenewoud (bestuurslid werkveld beheer collecties)
 • Vacature (bestuurslid werkveld communicatie en P.R.)
 • Peter van Hoek (bestuurslid werkveld activiteiten)
 • Piet Korsten (bestuurslid werkveld educatie en jeugd)

Het beleidsplan
Om het doel van de vereniging te bereiken worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Alle personen die actief of geïnteresseerd zijn in de heemkunde in de oude Gemeente Rosmalen en haar directe omgeving te verenigen;
 • Het al of niet in groepsverband onderzoeken van heemkundige onderwerpen die betrekking hebben op het genoemde gebied; • Het houden van vergaderingen, studie-avonden, lezingen, excursies en tentoonstellingen;
 • Samenwerking zoeken en/of aangaan met heemkundige verenigingen uit andere streken van Nederland en verenigingen uit eigen omgeving die ter bereiking van het gestelde doel van nut kunnen zijn;
 • Het uitgeven van het periodiek “Rosmalla”.
 • Het uitgeven of doen uitgeven van publicaties over het genoemde gebied.

Het beloningsbeleid
De Vereniging is gebaseerd op vrijwilligerswerk en heeft geen personeel in haar dienst: het is een non-profit organisatie. De bestuursleden verrichten hun werk onbezoldigd maar ontvangen een onkostenvergoeding voor eventueel gemaakte kosten.

De doelstellingen
De HkkR stelt zich ten doel:

 • Het archiveren, bestuderen en onderzoeken van alle facetten van wat onder het begrip “heemkunde” valt betreffende de voormalige Gemeente Rosmalen en haar directe omgeving;
 • Het in brede kring wekken van belangstelling voor de historie van plaats en bevolking;
 • Het publiceren van onderzoeksresultaten en afgesloten studies;
 • Het geven van cursussen over de historie van het werkgebied van de HkkR;
 • Het waken voor de schoonheid in het betrokken gebied;
 • Uitgeven van het periodiek verschijnend blad “Rosmalla”;
 • Het in standhouden en mogelijk restaureren van het cultureel en industrieel erfgoed.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: Jaar 2020

In verband met alle maatschappelijke restricties ten gevolge van Corona hebben we onze activiteiten op een laag pitje moeten zetten.
Ondanks dit gegeven is het nieuwe bestuur toch voortvarend aan de slag gegaan en om onder andere de verschillende werkvelden verder te optimaliseren. Om mede daardoor een goede en gezonde basis te leggen voor de toekomst.

Een kort overzicht van waar we mee bezig zijn en blijven:

 • De communicatie een professionele uitstraling geven waarbij gedacht moet worden aan de website en nieuwsbrieven;
 • Ons periodiek blad Rosmalla hebben we gelukkig nog steeds per kwartaal uit kunnen brengen;
 • Onze filmploeg is heel actief en presenteert regelmatig korte filmpjes met natuurlijk een heemkundig thema;
 • Daar waar mogelijk hebben onze vrijwilligers hun wekelijkse werkzaamheden met betrekking tot het digitaliseren van foto's en bidprentjes gewoon uitgevoerd;
 • Ook werd en wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met andere culturele en maatschappelijke instellingen in Rosmalen. Denk hierbij onder andere aan de Annenborch en de ROS;
 • Daarnaast is ook de financiële en ledenadministratie helemaal opnieuw opgezet;
 • Onze huisvesting blijft nog steeds een groot aandachtspunt.

Hopelijk kunnen we de komende tijd onze werkzaamheden weer oppakken uitbreiden. We willen onze leden maar zeker ook alle geïnteresseerden in ons werk, nog beter gaan bedienen.

Heemkundekring Rosmalen. 

Financiële gegevens : Jaar 2019 en 2020

Financiën 2019 2020