Heemkundekring

Rosmalen

Nieuwsbrief HkkRm juli 2022

Covid 19 200Voorwoord
Met de zomervakantie voor de deur schakelen we als Heemkundekring een tandje terug: de meeste activiteiten en bezigheden liggen nu stil en worden begin september weer opgestart. Met deze digitale nieuwsbrief brengen wij graag nog enkele zaken en gebeurtenissen onder uw aandacht.

Afscheid nemen
Op 17 juni 2022 hebben we in de Lambertuskerk afscheid genomen van Maliskamper Martien Veekens, een zeer gewaardeerde en betrokken vrijwilliger bij Heemkundekring Rosmalen. Ook geheel onverwacht is ons lid Johan van Hirtum op 7 juli 2022 overleden. Johan was zeer actief met het fotograferen van alle straten in Rosmalen. Deze foto’s zijn ook te zien via de website van Heemkundekring Rosmalen.

Mutaties in ons vrijwilligersbestand
Bart van Nuland (Meester Ceelensingel) heeft aangegeven dat hij als bezorger van Rosmalla gaat stoppen. Bart, bedankt voor het bezorgen, wat je meer dan 20 jaar hebt gedaan. Doortje van Hoek heeft aangegeven dat ze het bezorgen van Rosmalla weer wil oppakken.

Mark Litjens stopt per direct met zijn communicatie- en pr-werkzaamheden; hij kan het niet combineren met zijn dagelijkse werkzaamheden. Voor het samenstellen en opmaken van onze digitale nieuwsbrief hebben we Nieke Roos bereid gevonden dit over te nemen. De nieuwsbrief die voor u ligt is dan ook van zijn hand.

Vacatures
• Medewerker (eventueel bestuurslid) communicatie en pr
• Huishoudelijk medewerker/ster voor ons heemhuis

Geïnteresseerd? neem contact op Rien van den Broek, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bedankt!
Steun ons door in september uw stem uit te brengen op Rabo ClubSupport. U helpt ons om financieel gezond te blijven.

Kijk ook regelmatig de schat aan informatie op onze website www.heemkundekringrosmalen.nl. Vergeet ook de ‘tijdstukken’ niet te kijken. In de tweede helft van dit jaar willen we via Brabant Cloud onze nieuwe beeldbank gaan realiseren.

Bent u Facebook-gebruiker? Volg dan ook alle informatie via @HeemkundekringRosmalen/OnsRosmalen. Op Instagram zijn wij onder deze naam ook te volgen.

Veel leesplezier met deze nieuwsbrief. Heeft u vragen of opmerkingen, schroom niet om een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Rest mij als voorzitter iedereen een welverdiende zomervakantie te wensen.
Rien van den Broek.


Foto Martien bewIn memoriam: Martien Veekens
Op zaterdag 11 juni 2022 is Martinus Johannes Adrianus (Martien) Veekens na een kort ziekbed toch nog onverwacht op 76-jarige leeftijd in het ziekenhuis in Veldhoven overleden. Hij is geboren op zondag 24 juni 1945 in Rosmalen als zoon van Wilhelmus Hendrikus Johannes (Wim/Willem) Veekens en Antonia Cornelia Voets. Zijn ouderlijk huis stond aan de Peter de Gorterstraat 2a te Rosmalen. Hij was de oudste van vijf broers.

Meer dan 25 jaar was Martien een zeer gewaardeerde en betrokken vrijwilliger bij Heemkundekring Rosmalen, actief in vele hoedanigheden. We verliezen in hem een zeer deskundige heemkundige die op zijn vakgebied nauwelijks te vervangen is.

Familie wapen bewVanwege zijn deskundigheid heeft hij vele lezingen gegeven, niet alleen voor de Heemkundekring Rosmalen, maar ook voor Nuland en Bergeijk. Verder verzorgde hij modules bij de cursussen Rosmalogie en Boschlogie. Een aantal jaren was Martien vormgever en eindredacteur van het kwartaalblad Rosmalla van Heemkundekring Rosmalen. Daarnaast heeft hij er verschillende artikelen aan bijgedragen. In de afgelopen jaren heeft Martien maar liefst 40 nieuwsbrieven geproduceerd voor Heemkundekring Rosmalen, herkenbaar met zijn familiewapen als afsluiting.

Heel bijzonder is zeker de aanwezigheid van Martien op Facebook. Bij nagenoeg alle kalenderdagen had hij wel een historisch verhaal voorzien van prachtige teksten en foto’s.

Overhandiging boek Rosmalen 1200 350In het kader van de 1200-jarige naamsvermelding heeft de Heemkundekring het boek ‘Rosmalen 1200’ uitgebracht. Het boek is opgesplitst in twee delen. Het eerste deel, ‘De eerste 1200 jaar’ (815 tot 2015), heeft Martien volledig voor zijn rekening genomen – een meesterwerk dat hij in een betrekkelijk korte tijd met een geweldige kwaliteit heeft afgeleverd. Hij heeft hier vrijwel zeker vele dagen en nachten aan gewerkt. Met veel respect kijken we hier op terug. Het eerste exemplaar van het boek is aangeboden aan burgemeester Rombouts op het stadhuis in ’s-Hertogenbosch.
Bij zijn vaste schaakdagen op maandagavond kwam Martien vooraf altijd een half uurtje naar de Heemkamer in Rosmalen en hij liet zich dan door de aanwezige vrijwilligers op de hoogte brengen van hun activiteiten. Hij was zeer betrokken en had vooral veel aandacht voor hun persoonlijke verhalen. Het is algemeen bekend dat hij in de Corona-periode deze sociale contacten écht gemist heeft.

Martien geridderd bewOp 26 april 2018 is Martien door burgemeester Arinda Callewaert-de Groot van de gemeente Bergeijk geridderd als lid in de orde van Oranje-Nassau. Een kleine delegatie van de Heemkundekring Rosmalen was hierbij uitgenodigd. Het werd ook hier duidelijk hoe waardevol hij was in de gemeenschap en het verenigingsleven in de gemeente Bergeijk.
Wij wensen Yvonne, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte. Mogen de vele mooie herinneringen aan Martien, vader en opa hierbij een grote troost zijn.

Namens bestuur, vrijwilligers en leden,
Heemkundekring Rosmalen,

Rien van den Broek,
voorzitter


Hemke Pek

Hemke Pek250 removebg previewBeeldhouwer Jan Ketterings (overleden op 21 augustus 2016) heeft een prachtig borstbeeld gemaakt van Herman Vorstenbosch, alias Hemke Pek. In oud-Rosmalen was Hemke bekend bij jong en oud. Hij werd geboren op 3 april 1905 in de Rosmalense hei op de rand van de zandverstuiving als de jongste van een groot gezin. Op 30-jarige leeftijd trouwde hij met Hanneke Verhoeven en verhuisde hij naar de Krommenhoek. Hemke werd 84 jaar en overleed op 19 april 1989.

Na jaren van plannen maken en met uitvoerige informatie van de dochter van Hemke, Dien Raaijmakers (overleden op 25 februari 2020), was het in gietsteen gegoten borstbeeld van Hemke in 1989 klaar. Het borstbeeld werd officieel onthuld en overhandigd aan Heemkundekring Rosmalen op 3 oktober 1989.

Het borstbeeld van Hemke Pek heeft op verschillende exposities gestaan. In overleg met Jos Raaijmakers, kleinzoon van Hemke, krijgt het in 2024 een prominente plek in het centrum van Rosmalen. Uiteraard komen we als Heemkundekring Rosmalen hier nog uitgebreid op terug. 


Tijdstuk St. Cecilia
St Cecilia 100 jaar 3 intMuziekvereniging St. Cecilia bestaat dit jaar 100 jaar. Op 10 februari 1922 werd de harmonie officieel opgericht in de zaal van café Juliana aan de Stationsstraat. Een van de oprichters was Harrie van Nuland, die daarna meer dan 50 jaar lid is geweest. In Rosmalla (december 2007) stond de Heemkundekring Rosmalen uitgebreid stil bij het toen 85-jarig bestaan. Bijzonder is ook het 60-jarige lidmaatschap van Dorus Langenhuizen uit Maliskamp in 1992. Dorus overleed met zijn klarinet in de hand op 23 januari 1995. Een aantal jaren later heeft St. Cecilia de Dorus Langenhuizen-trofee in het leven geroepen, zodat zijn naam onlosmakelijk verbonden blijft met de muziekvereniging St. Cecilia.

 

Tijdstuk St Cecilia intVoor het 100-jarige bestaan heeft onze werkgroep film, Peter van Hoek, Piet en Jos Korsten, een prachtige film/documentaire gemaakt. In een ‘tijdstuk’ van 18 minuten wordt op bijzondere wijze de historie van St. Cecilia in beeld gebracht, met dank aan Ad van Langen en Marleyart Rosmalen voor hun medewerking. Tijdens het feestprogramma in het weekend van 16 en 17 juli is het tijdstuk in Perron-3 voor het eerst getoond aan de aanwezige leden en genodigden.

Het tijdstuk is terug te kijken op de website van Heemkundekring Rosmalen: www.heemkundekringrosmalen.nl/index.php/34-tijdstukken

U kunt dit mooie tijdstuk ook bewonderen via onze Facebookpagina HeemkundekringRosmalen/OnsRosmalen.


Behoud Laurentiuskerk

Sinds enige tijd is de Laurentiuskerk door de bisschop van ’s-Hertogenbosch zoals dat heet ‘uit de dienst’ genomen. Gevolg is dat we nu te maken hebben met een leegstaande kerk. En niet zomaar een kerk: deze kerk is het middelpunt van een grote hoeveelheid woonhuizen, gebouwd volgens de architectuurstroming ‘De Bossche School’. We hebben er al uitgebreid over geschreven in Rosmalla nummer 1 van dit jaar en op de website van Wijkraad Molenhoek heeft Ton Graus een artikel gepubliceerd (uit 2020) over het belang van deze stroming en het behoud ervan.

Toen bekend werd dat de kerk leeg kwam te staan, is onmiddellijk actie ondernomen om de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch te bewegen van de Laurentiuskerk een gemeentelijk monument te maken. Deze kerk verdient het door zijn stijl, en als ijkpunt in de Molenhoek, behouden te blijven. Veel omwonenden ervaren het zien van de kerk als thuiskomen in hun woongebied. Daarnaast sluit de kerk architectonisch als eenheid perfect aan bij het geheel rondom de kerk.

De Heemkundekring Rosmalen heeft daarom het initiatief genomen het verzoek tot toewijzing van de kerk als gemeentelijk monument op zich te nemen. Dit initiatief past perfect binnen de statuten van de heemkundekring: behoud van belangrijke en belangwekkende zaken binnen de voormalige gemeente Rosmalen. Hiertoe behoort ook het behoud van deze kerk. Mogelijk kan bij behoud de kerk ook onderdak gaan bieden aan onze heemkundekring.

Ook de zoon van een van de grondleggers van de Bossche School, architect Hans van der Laan, zoon van de Rosmalense architect Nico van der Laan, heeft in een schrijven het belang van de Bossche School en het behoud van de Laurentiuskerk benadrukt.

Alle stukken zijn in te zien op de website van Wijkraad Molenhoek: https://www.heemkundekringrosmalen.nl/index.php/nieuws/279-is-de-laurentiuskerk-een-monument


Stem op ons via Rabo ClubSupport
Al verschillende jaren is er de actie Rabo ClubSupport voor verenigingen en stichtingen die bankieren bij Rabobank. Als Heemkundekring Rosmalen hebben wij ons ook dit jaar aangemeld. De bijdrage willen we gaan gebruiken voor het verder digitaliseren van foto- en filmmateriaal in Brabant Cloud, het maken van nog meer fraaie ‘tijdstukken’ en het uitgeven van nieuwe historische boeken over Rosmalen.

RaboClubSupport De Molen 350Hoe werkt Rabo ClubSupport?
• Iedereen die bankiert bij Rabobank ’s-Hertogenbosch en omgeving kan 3 stemmen uitbrengen op 3 verschillende verenigingen of stichtingen.
• De stemperiode is van 5 september t/m 27 september 2022.
• Rabobank informeert zijn klanten tijdig wanneer ze kunnen stemmen en op welke manier dat dit kan.

Oproep
Wij roepen al onze leden die bij de Rabobank bankieren op om een van de drie stemmen uit te brengen op Heemkundekring Rosmalen. Daarnaast stellen wij het op prijs dat onze leden hun familie en kennissen attent maken op de deelname van Heemkundekring Rosmalen aan Rabo ClubSupport. Aan het begin van de stemperiode zullen wij onze leden via e-mail informeren dat er gestemd kan worden. Wij hopen natuurlijk op veel stemmen met een mooi resultaat.


 Wie weet meer over Martinus Weegenaar?

Bij zijn onderzoek voor het boek ‘De ruimtelijke historie van Hintham’ vond Ad van Liempt een tekening uit 1610 van de voormalige Sint Antoniuskapel, die gemaakt zou zijn door ene L.v.d.B. Al snel bleek het echter een tekening van de als vervalser bekend staande Martien Weegenaar.

Sint Antoniuskapel 350Deze Martinus Johannes Cornelis Weegenaar werd in 1834 in Den Bosch geboren en stierf in 1909 in Rosmalen. Zowel de classificatie ‘vervalser’ als zijn geboorte- en overlijdensplaats geven aanleiding om onderzoek naar hem te doen, mogelijk resulterend in een publicatie.

Met dat onderzoek is Ad nu druk doende. Hij vond dat Martinus Weegenaar na zijn opleiding bij de Koninklijke School voor Nuttige en Beeldende Kunsten diverse werken maakte en ook in Friesland en het rijk van Nijmegen werkzaam is geweest. Vanaf ongeveer 1875 is er echter niets meer over hem in archieven en andere bronnen te vinden. Uitgezonderd over de periode na 1883, wanneer hij naar Rosmalen verhuist. Dan komt hij nog in notariële en kadastrale archieven voor, waarbij opvalt dat hij zich dan ‘antiquarius’, ofwel antiquair, noemt. Maar zaken als bijvoorbeeld een advertentie over die handel zijn niet te vinden. Ook is er geen afbeelding of foto van hemzelf aangetroffen.

Om zijn onderzoek compleet te kunnen maken (er is wel al veel ‘vervalst’ materiaal gevonden) is Ad op zoek naar meer informatie over Martinus Weegenaar.

Hij is te bereiken via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of per telefoon: (073) 641 45 55.


De ruimtelijke historie van Hintham
Het boek ‘De ruimtelijke historie van Hintham’ is na een tweede druk helemaal uitverkocht. Een jaar na de eerste uitgave heeft Ad van Liempt het nu op zijn website geplaatst. Daar is het gratis als pdf te downloaden. Ga naar www.pisatel.nl en kies dan ‘boeken’, ‘Hintham’.


Tradities in Brabant intJubileumboek Brabants Heem

Een bijzondere inkijk in de vele tradities die Noord-Brabant kent. Door de medewerking van de aangesloten heemkundekringen en erfgoedverenigingen is het boek ‘Tradities in Brabant’ een waardevol, rijk geïllustreerd boek geworden, dat past bij de viering van het 75-jarig bestaan van Brabants Heem op 20 oktober. Dan wordt het boek officieel ten doop gehouden.

De winkelprijs voor het boek is 25 euro. Stichting Brabants Heem is met de uitgever overeengekomen dat leden van heemkundekringen en erfgoedverenigingen een korting van 5 euro krijgen als ze vooraf kopen.

Het boek kost dan 20 euro. Voorverkoop is mogelijk tot en met 31 augustus 2022.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij het secretariaat.


’s-Hertogenbosch in de Spaanse tijd
In het kader van de start van de tweede etappe van de Spaanse wielerronde La Vuelta organiseren de Paadjesmakers stadswandelingen met ervaren stadsgidsen met het thema ‘’s-Hertogenbosch in de Spaanse tijd’. Deelname is inclusief de bijbehorende wandelgids van de Paadjesmakers. In de avonduren zijn er op drie zaterdagen lezingen over thema’s uit dezelfde periode.
Voor data en andere informatie: www.depaadjesmakers.nl.


HEVO 70 jaar
Zondag 18 september 2022 is er in het centrum van Rosmalen het ‘Festival HEVO 70 jaar’. In onze nieuwsbrief van 2 maart 2022 hadden wij aangekondigd dat wij tijdens dit evenement ook als Heemkundekring Rosmalen aanwezig zouden zijn met een expositie van onze maquettes en een fototentoonstelling in De Kentering. Mede op grond van de ervaringen tijdens het bevrijdingsplein op 5 mei van dit jaar hebben wij als bestuur besloten om niet aan het Festival HEVO 70 jaar deel te nemen. Uiteraard wensen wij HEVO heel veel succes met de verdere voorbereidingen en een mooie jubileumdag op zondag 18 september.


Heemhuis gesloten 500