Heemkundekring

Rosmalen

Nieuwsbrief december 2022

Voorwoord

KerstboomDe tijd vliegt voorbij. Als u dit leest, is het bijna Kerstmis en loopt 2022 naar zijn einde. Als we kort terugkijken op dit jaar, kunnen we eigenlijk alleen maar concluderen: het was gewoon geen fijn jaar. Oorlog in Oekraïne, gigantische prijsstijgingen voor energie, ook werden de gewone dagelijkse boodschappen steeds maar duurder, huizen bijna niet meer betaalbaar, en ga zo maar door.

In deze nieuwsbrief aandacht voor aantal zaken en activiteiten van Heemkundekring Rosmalen. Leest u alle informatie rustig door. Heeft u vragen of wensen, stuur gewoon een e-mail naar ons secretariaat Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Graag wil ik alle leden bedanken voor hun steun en support in het afgelopen jaar. Fijne kerstdagen, voorzichtig met vuurwerk tijdens de jaarwisseling en voor 2023 alle goeds.

Rien van den Broek


Gerrit Mol

Gerrit Mol int
Gerrit, al vele jaren een trouwe vrijwilliger en al bijna 20 jaar als redactielid betrokken bij ons blad Rosmalla, heeft op 24 november jongstleden een zware buikoperatie ondergaan. De operatie is goed verlopen. Inmiddels is Gerrit ook weer thuis en heeft hij ons laten weten dat het elke dag een klein beetje beter gaat. Gerrit, namens ons allemaal beterschap gewenst.


In memoriam Nico Blankendaal

Nico Blankendaal intOnlangs is ons medelid Nico Blankendaal op hoge leeftijd overleden. Nico was sterk betrokken bij de oprichting van onze Heemkundekring. Hij was jarenlang lid van de redactie van Rosmalla.

Je zou Nico een “Hollandse Brabander” kunnen noemen. Het was in zijn spraak goed te horen waar hij vandaan kwam. Heemskerk bleef zijn hele leven een belangrijke plek voor hem. Hij wist heel veel over die stad in Noord-Holland te vertellen, maar heeft zich ook grondig verdiept in de Rosmalense geschiedenis. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de geschiedschrijving van ons dorp, waar hij zich prima thuisvoelde. In het register van Rosmalla kunt u zien dat Nico op een prettig leesbare manier liefst zestien artikelen verzorgde. Dit register is te raadplegen op de website van onze Heemkundekring: www.heemkundekringrosmalen.nl.

Bijzonder om te vermelden is dat Nico een grote verzameling religieuze artikelen heeft verzameld en zijn garage als een zwaar rooms-katholieke kapel heeft ingericht. Zijn voortuin had hij rijkelijk opgetuigd met bontgekleurde kabouters en andere sprookjesachtige figuren. Rosmalen is Nico veel dank verschuldigd!


Koninklijke onderscheiding voor Diny van den Brand

Ons lid Diny van den Brand is op 81-jarige leeftijd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Op woensdag 14 september jongstleden werden de hierbij behorende versierselen door burgemeester Jack Mikkers opgespeld bij zorginstelling Hof van Hintham.

Nadat Diny gestopt was met werken in de zorg, is zij als vrijwilligster actief gebleven in de zorg. Van 2004 tot en met 2012 op de locatie Coudewater, vanaf 2012 bij Hof van Hintham. Vanaf 2016 is ze ook actief als vrijwilligster bij zorgboerderij Bij Elkaar in Rosmalen. Daarnaast is ze vanaf 2018 ook nog actief bij wijkraad De Overlaet.
Diny van den Brand intFoto: Karel Goossens

Wat vele misschien nog niet weten, is dat Diny voor onze Heemkundekring vele uren heeft besteed om de overgebleven sticker-verzamelalbums Ons Mooi Durpke te completeren. Eerst alle stickers sorteren en deze daarna plakken in de overgebleven albums. Een gigantische klus die ze, zoals ze zelf zegt met veel plezier, heeft afgerond. Als er leden zijn die dit album nog niet hebben, stuur een e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Meer informatie over de koninklijke onderscheiding van Diny in onderstaand artikel door Mark van der Donk:

www.thuisinhetnieuws.nl/artikel/74275/koninklijke-onderscheiding-voor-diny-van-den-brand.html


Minecraft in Rosmalen

Heemkundekring Rosmalen organiseerde de afgelopen weken samen met Huis 73 een activiteit voor kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar. Na een bezoek aan de restanten van Villa Duinsche Hoeve bij Mariaoord en de vertoning van een film over de geschiedenis van dit gebouw hebben zij de afgelopen twee weken in Minecraft met veel enthousiasme gewerkt aan het bouwen van “hun” villa. Voor Heemkundekring Rosmalen een prachtige gelegenheid om de jeugd kennis te laten maken met onze activiteiten.

MinecraftFoto's: Frans van den Bogaard

Tijdens de laatste bijeenkomst werd nog hard gewerkt aan hun eigen creatie en werd het resultaat aan elkaar vertoond. De samenwerking met Huis 73 is heel goed bevallen en zal zeker in de toekomst leiden tot nieuwe activiteiten.


Mini-kermis in de Annenborch

Drie dagen lang, van 18 tot en met 20 oktober waren in de Annenborch vijf prachtige mini-kermisattracties te bezichtigen die Bert van Houten met engelengeduld minutieus heeft nagebouwd. Deze mooie bouwwerken zijn traditioneel jaarlijks ook te zien op de Tilburgse kermis.

Mini kermis
De Stichting Vrienden van de Annenborch heeft deze unieke expositie voor het eerst in Rosmalen mede mogelijk gemaakt. Heemkundekring Rosmalen was er zijdelings bij betrokken met fotomateriaal via Marleyart en Tiny Kappen.


Laurentiuskerk een gemeentelijk monument?

Zoals eerder in de nieuwsbrief is vermeld, heeft een aantal bestuursleden van de Heemkundekring samen met Ton Graus het initiatief genomen om bij de gemeente ’s-Hertogenbosch een aanvraag in te dienen om de Laurentiuskerk uit te roepen tot gemeentelijk monument.

Laurentiuskerk int

Afgelopen donderdag 24 november is de commissie die daarover moet beslissen, de Monumenten- en Welstandscommissie, online bij elkaar gekomen. Er waren duidelijk een aantal tegenstanders maar ook enkele voorstanders. Uiteindelijk is men daarom tot de conclusie gekomen dat er nog geen oordeel kon worden geveld en er nog verder onderzoek nodig is. De commissie heeft Erfgoed ’s-Hertogenbosch gevraagd om aanvullend onderzoek te doen op een aantal aspecten, met nadruk op eventueel een cultureel doel: wat heeft de Laurentius na onttrekking uit de eredienst bijvoorbeeld te bieden als eventueel wijkcentrum?

In ambtelijke taal gaat het over de volgende vraag:

Wat is de sociale en culturele waarde en het nut van het gebouw na onttrekking uit de eredienst?

Afspraak/verwachting is dat het aanvullende onderzoek binnenkort door de afdeling Erfgoed ’s-Hertogenbosch aan de commissie wordt aangeleverd en de definitieve advisering (door de commissie) in de vergadering van 8 december 2022 plaats gaat vinden.

Heel jammer is dat de commissie weinig gebruik heeft gemaakt van de aanbevelingen van architect Hans van der Laan jr., de zoon van de Rosmalense architect Nico van der Laan, grondlegger en ontwerper van de Laurentiuskerk. Hij heeft geprobeerd om heel duidelijk aan te geven welke waarde het kerkgebouw heeft t.o.v. de omgeving: een wijk met heel veel woningen en villa’s in de Bossche School-stijl. Daarnaast bestaat bij ons het beeld dat het kerkbestuur vooral kijkt naar het financiële plaatje.

We gaan natuurlijk reageren! Wordt vervolgd.


Handtekeningenactie Laurentiuskerk

Zoals bekend, wordt de Laurentiuskerk in december volgend jaar als kerk gesloten. Heemkundekring Rosmalen heeft bij de gemeente een verzoek ingediend het gebouw op de monumentenlijst te plaatsen en zo te behoeden voor sloop. De kans op opwilliging lijkt niet groot. Dit op grond van bouwhistorische en architectonische argumenten. Bouwkundigen hebben aangegeven dat integratie van het gebouw in een groter geheel met verdiepingen technisch uitgesloten is. Dus dreigt sloop.

De bewoners van de Molenhoek willen het gebouw daarvoor behoeden en het gaan gebruiken voor hun gezamenlijke activiteiten. Daarom zijn ze een handtekeningenactie gestart. U kunt dit initiatief ondersteunen door via onderstaande link uw gegevens achter te laten:

wijkraadmolenhoek.email-provider.eu/web/vsf0vnr9g6/oym2nh4wxe/69vq9lbswa/xgpyzeackb


Rabo ClubSupport 2022

Graag willen wij onze leden en alle overige stemmers die bankieren bij de Rabobank en hierdoor in de gelegenheid waren om een stem uit te brengen op Heemkundekring Rosmalen hiervoor heel hartelijk bedanken.

RaboClubActie int

Door alle uitgebrachte stemmen hebben we het fraaie bedrag van € 1.768,02 ontvangen. Ook bedanken wij de Rabobank voor het mooie maatschappelijke initiatief Rabo ClubSupport.


Tradities in Brabant intTradities in Brabant

Op 20 oktober jongstleden tijdens de jubileumbijeenkomst van Brabant Heem (75-jarig bestaan) is er een prachtig boek gepresenteerd. Een aantal van onze leden hebben het boek in de voorverkoop aangeschaft.

De samenstellers van het boek (Ineke Strouken, Tjeu van Ras en Kees van Kempen) hebben voor het verzamelen van de informatie en foto’s over al die tradities een beroep gedaan op de heemkundekringen en erfgoedorganisaties die zijn aangesloten bij Brabant Heem, waaronder ook Heemkundekring Rosmalen. In totaal 131 tradities uit Brabant zijn in het boek opgenomen.

De stratenmakerij in Rosmalen is door ons als traditie beschreven. Uiteraard is het boek opgenomen in de bibliotheek van Heemkundekring Rosmalen.


Bestuursleden RVC ronden werkzaamheden af

RVC intNa ruim 12 jaar het Rosmalens Verenigingen Contact (RVC) te hebben georganiseerd en geregeld, vinden de bestuursleden de tijd aangebroken hun bestuurlijke werkzaamheden te beëindigen. Daarom hebben de vijf bestuursleden Adriënne Hazenberg, Jan Jansen, Peter van Hoek, Wim Trugg en Jan de Wit besloten hun werkzaamheden per 1 januari 2023 af te ronden.

Of hiermee het RVC ook ophoudt te bestaan, zal begin 2023 duidelijk worden.

Het Rosmalens Verenigingen Contact is in 2010 ontstaan, met name om de onderlinge contacten tussen Rosmalense verenigingen te bevorderen en kennis uit te wisselen.

Met uitzondering van de laatste twee coronajaren werden jaarlijks meerdere bijeenkomsten georganiseerd, waarbij ontmoeting en informatieoverdracht centraal stonden. Sinds 2011 is het RVC ook verantwoordelijk voor de organisatie en verkiezing van de Rosmalense vrijwilliger en sinds 2015 de jeugdvrijwilliger van het jaar.

Meer informatie op: www.thuisinhetnieuws.nl/artikel/74334/bestuursleden-rvc-ronden-werkzaamheden-af.html


Tentoonstelling Heemkundekring Rosmalen

Maquettes Perron 3 int

In november en december laat Heemkundekring Rosmalen een aantal prachtige maquettes zien van historische gebouwen uit Rosmalen. Scan de QR-code bij elke maquette voor nog meer informatie over voormalige bewoners, de plaats waar een gebouw stond en aanvullende foto’s of korte filmpjes. De maquettes zijn te zien in de bibliotheek van Rosmalen in Perron-3.


ALV intDe Algemene Ledenvergadering zal gehouden worden op dinsdag 28 maart 2023 om 20:00 uur in ons Heemhuis. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

 

 

 

 

 


Sluiting Heemkamer

De Heemkamer is van 23 december 2022 tot 8 januari 2023 gesloten. Vanaf 9 januari 2023 hervatten we onze werkzaamheden weer:

  • Op maandagmorgen komt de Archiefgroep weer bij elkaar.
  • Op woensdagmiddag is de Bidprentjesgroep weer actief.